Splošni pogoji nagradne igre Moje praline

Splošni pogoji nagradne igre »moje praline«.

1. Organizator nagradne igre »moje praline« je podjetje ŠS d.o.o. (e-Študentski Servis), Slovenska cesta 40, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).

2. Nagradna igra bo potekala od 01. 12. 2018 (od 10.00 ure), do vključno 30. 04. 2019 (do 13.00 ure) na internetni strani organizatorja nagradne igre.

3. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni podjetja ŠS, d.o.o.

4. V nagradni igri lahko sodeluje udeleženec, ki se prijavi na nagradno igro, predstavljeno na internetni strani www.studentski-servis.com in www.imamizkusnje.com.

5. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila nagradne igre in se strinja, da bodo njegovi podatki (ime in priimek), če bo izžreban, objavljeni na zidu Facebook strani e-Študentski Servis in na internetni strani e-Študentskega Servisa.

6. Nagrade v nagradni igri podeljuje podjetje e-Študentski Servis (ŠS d.o.o.).

Nagrade: 100 škatlic unikatno oblikovanih pralin 

7. Potek žrebanja:

Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja nagradne igre. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni na dan žrebanja prek e-maila, ki ga bodo navedli kot kontakt, na internetni strani www.studentski-servis.com ter na Facebook strani e-Študentskega Servisa.

Izvedenih bo 5 žrebanj, vsakič 20 škatlic, napolnjenih z unikatnimi pralinami in sicer: 

  • 3. januar 2019
  • 1. februar 2019
  • 1. marec 2019
  • 1. april 2019
  • 6. maj 2019

8. Prevzem nagrade:

Nagrajenec bo o prevzemu oziroma koriščenju nagrade obveščen preko e-mail naslova ali telefonske številke, navedene v prijavnem obrazcu.

Če se nagrajenec v roku 10 dni ne bo odzval glede koriščenja nagrade, se le ta ne podeli.

Če nagrajenec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen.V kolikor nagrajenec navede nepopolne ali nepravilne osebne podatke ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te splošne pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji - vse to najkasneje v roku pet dni po žrebu nagrade, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

9. Avtorske pravice in varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči z izpolnitvijo prijave na spletni strani http://www.imamizkusnje.com posreduje svoje osebne podatke. Vsi podatki, ki jih nagrajenec vpiše v prijavni obrazec, bodo uporabljeni zgolj za obveščanje nagrajencev o prevzemu nagrade. 

Sodelujoči  lahko v času trajanja nagradne igre oz. najkasneje do 30. 04. 2019, prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na naslov [email protected] Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi iz nagradne igre. Po izteku tega roka pa preklic ni možen.

Sodelujoči organizatorju prav tako dovoljuje obdelavo vseh ostalih osebnih podatkov, posredovanih s »prijavo«, in sicer za naslednji namen:

  • Izvedba nagradne igre,
  • Objava imena in priimka skupaj s posnetki, nastalimi po podelitvi nagrad na www.studentski-servis.com tern na Facebook strani e-Študentskega Servisa,
  • Obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev.

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah.

Na spletni strani natečaja se uporabljajo piškotki (ang.: cookies), vendar izključno kot tehnično sredstvo za prijavo sodelujočih in ne omogoča identifikacije posameznika.

11. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani e-Študentski Servis.

Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov [email protected] 

Ljubljana, 1. 12. 2018

Si našel-a iskano informacijo?

X