Neplačniki

Na Neplačniki.info so objavljena podjetja, ki so trenutno na e-Študentskem Servisu in nekaterih ostalih študentskih servisih zabeležena, da niso poravnala računov za študentsko delo.

Svetujemo, ti se pred začetkom dela v podjetju pozanimaš o plačilu, saj bi te radi opozorili, da tem podjetjem zaslužkov ne zalagamo, kar pomeni, da zaslužek nakažemo šele takrat, ko podjetje plača račun za delo. 

Pred začetkom dela se s podjetjem natančno dogovori o pogojih dela:

  • plačilu (plačilo za uvajanje, plačilo za delo, način obračunavanja stimulativnega dela, rokovanje z denarjem, inventurni manko...),
  • trajanju dela,
  • zahtevah, dodatnih pogojih, internih pravilih v podjetju,
  • roku, v katerem lahko pričakuješ plačilo.

Si našel-a iskano informacijo?

X