Prijava za dijake/študente
Page name

Pomembne informacije

Za sodelovanje z nami se registrirajte.

Po opravljeni registraciji se prijavite v e-poslovalnico za podjetja.

Vse v zvezi s študentskim delom urejate v e-poslovalnici:

 • obračunavate ure za opravljeno delo,
 • naročate napotnice,
 • oddate oglas za delo,
 • prejmete prijave dijakov/študentov,
 • komunicirate s prijavljenimi dijaki/študenti,
 • pregledate napotnice in račune,
 • pošljete sporočilo dijaku/študentu na mail ali mobilni telefon,
 • imate arhiv vseh podatkov ...

Na voljo so vam naši svetovalci:

Nataša Kolenc (05) 72 18 410 [email protected]

Darko Krajnc (05) 67 10 020 [email protected]

Tanja Tašner (02) 79 80 564 [email protected]

Boštjan Čanžek (02) 230 29 27 [email protected]

Boštjan Poljanšek (01) 72 98 380 [email protected]

Mitja Kastelic (01) 72 98 355 [email protected]

Čeprav se z dijaki/študenti ne sklepa klasična pogodba o zaposlitvi, pa ima študentsko delo kljub temu določene elemente delovnega razmerja, ki jih je treba upoštevati.

Z dijaki/študenti se lahko že na razgovoru, najkasneje pa pred začetkom dela dogovorite glede:

 • plačila za delo (višina urne postavke in kdaj lahko pričakujejo plačilo),
 • uvajanje v delo (ki mora biti plačano),
 • trajanja dela,
 • pričakovani čas prihoda na delo in odhoda domov,
 • zahteve, dodatni pogoji, interna pravila,
 • kako je urejeno stimulativno delo ali inventurni manko,
 • nezapisana pravila, ki jih je treba upoštevati (malica, odmor, telefoni ...),
 • kako se vodi evidenca opravljenih ur (beleženje na kartici, ročno beleženje ...),
 • če ste objavili prosto delo, obvestite kandidate, ki niso bili izbrani (v e-poslovalnici jim enostavno pošljete sporočilo).
 • če dijaka/študenta ne potrebujete več, ga na korekten način in v primernem roku o tem obvestite.

Poglejte si tudi nasvete, ki smo jih pripravili za dijake/študente.

Z dijakom/študentom se dogovorite, da se včlani na naši spletni strani, tako da izpolni spletni obrazec.

 1. OSNOVNOŠOLCI

Ko zaključijo osnovno šolo in dopolnijo 15 let (izpolnjena morata biti oba pogoja).

Primeri:

 • Osnovnošolec marca dopolni 15 let, dela lahko šele, ko zaključi osnovno šolo.
 • Osnovno šolo zaključi junija, 15 let dopolni 10. avgusta. Dela lahko šele od 10. avgusta dalje.
 • Dijak 1. letnik srednje šole zaključi junija, 15 let dopolni 10. novembra. Dela lahko šele od 10. novembra dalje.
 1. DIJAKI

Redni dijaki, ki imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini in so dopolnili 15 let.

 1. REDNI IN IZREDNI ŠTUDENTI

Študenti, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali v tujini.

 1. UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (IZREDNI DIJAKI)
 • izredni dijaki, ki so mlajši od 26 let,
 • se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in strokovnega izobraževanja,
 • niso v delovnem razmerju,
 • se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
 • niso prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) kot brezposelne osebe

  (če so prijavljeni v evidenco iskalcev zaposlitve na ZRSZ, lahko delajo, če so prijavljeni kot brezposelna oseba, ne morejo delati).

 1. TUJI DIJAKI/ŠTUDENTI:
 • ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji,
 • ki študirajo v Sloveniji,
 • ki se šolajo v tujini. Če prihajajo iz tretjih držav, potrebujejo dokazilo o stalnem prebivališču v Sloveniji.
 • V primeru, da pride do nesoglasij, se lahko obrnete za nasvet na e-Študentski Servis.
 • Posredovali bomo kot mediator med vami in dijakom/študentom.
 • Po naših izkušnjah se velika večina zapletov ob posredovanju študentskega servisa hitro in uspešno reši.
 • Dijak/študent lahko priloži dokument "Moje izkušnje", ko se prijavlja za delo.
 • V dokumentu se sproti beležijo znanja in spretnosti, ki jih je dijak/študent pridobil/a z delom prek e-Študentskega Servisa.
 • V dokumentu so zapisane kompetence glede na vrsto dela, ki je bila zapisana na napotnici.
 • V primeru, da želite preveriti verodostojnost zabeleženih izkušenj, nam pišite na e-mail: [email protected].

Da, uvajanje mora biti plačano.

Zastavi vprašanje