Olajšave

Ko računate dohodnino, je potrebno vedeti, kolikšen je študentov zaslužek (bruto zaslužek od 1. 1. do 31. 12.) in kakšne olajšave mu pripadajo.

Olajšava Znesek oz. stopnja
splošna olajšava 3.302,70
posebna osebna olajšava 2.477,03
dodatna splošna olajšava 3.217,12 oz. 1.115,94

Kaj študentje še lahko uveljavljajo v dohodninski napovedi?

normirane stroške 10% od bruto zaslužka študenta
prispevek za pokojninsko in  invalidsko zavarovanje 15,5% od bruto zaslužka študenta

Podroben opis posameznih olajšav:

Splošna olajšava znaša 3.302,70 €.

Prizna se vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

To pomeni, da splošno olajšavo študent izgubi, če ga starši v svoji napovedi uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana vseh 12 mesecev.

Če te starši uveljavljajo kot vzdrževanega člana samo del leta, ti pripada sorazmeren del splošne olajšave.

Dodatna splošna olajšava

  • Za leto 2016 - znaša 3.217,12 € za skupne obdavčljive prihodke do višine 10.866,37 € oziroma 1.115,94 € za skupne obdavčljive prihodke nad 10.866,37 € do 12.570,89 €.
  • Za leto 2017 - znaša 3.217,12 € za skupne obdavčljive prihodke do višine 11.166,37 € oziroma 1.115,94 € za skupne obdavčljive prihodke nad 11.166,37 € do 12.570,89 €.

To pomeni, da lahko študent ali dijak uveljavlja dodatno splošno olajšavo pod dvema pogojema:

  • Če drug rezident (starši) za študenta oz. dijaka ne uveljavlja splošne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.
  • Če je znesek obdavčljivih prihodkov nižji od 10.866,37 € (11.166,37 € za leto 2017), ali če je med 10.866,37 € (11.166,37 € za leto 2017) do 12.570,89 €.

Posebna osebna olajšava znaša 2.477,03 €.

Prizna se rezidentu, ki se izobražuje in dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje del dijakom in študentom. Izpolnjena morata biti dva pogoja:

  • status študenta ali dijaka,
  • starost do 26 let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

V primeru enovitega magistrskega študija se posebna osebna olajšava prizna študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dobo največ 6 let.

Posebna osebna olajšava ni priznana nerezidentom.

Posebna osebna olajšava je študentu priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuje pogoje zanjo, kar pomeni, da se študentu, ki tekom leta dopolni 26 let, ne odvaja akontacija dohodnine do konca koledarskega leta.

PRIMER:

Starši študenta uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana vseh 12 mesecev
Bruto zaslužek študenta 3.324,87
- 15,5% prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (od bruto zaslužka študenta) 515,35
- 10 % normiranih stroškov (ob bruto zaslužka študenta) 332,49
- Posebna osebna olajšava 2.477,03
- Splošna olajšava 0,00
- Povišana splošna olajšava 0,00
Davčna osnova za dohodnino 0,00

Na strani FURS-a lahko naredite informativni izračun.

Davčno osnovo za dohodnino izračunate tako, da od doseženega dohodka (bruto zaslužka študenta) odštejete obvezen prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 %), normirane stroške (10 %) in navedene olajšave (za katere študent izpolnjuje pogoj).

Normirani stroški

So stroški, ki jih študentu ni potrebno dokazovati. Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava v višini 10 % in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno osebno olajšavo). Poleg normiranih stroškov lahko študent uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve.

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Dijaki in študenti plačujejo od bruto zaslužka na napotnici prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5%.