Olajšave

Za izračun dohodnine, je potrebno vedeti, kolikšen je študentov zaslužek (bruto zaslužek od 1. 1. do 31. 12.) in kakšne olajšave mu pripadajo.

Napovedi za odmero dohodnine ni treba oddajati, saj je postopek v celoti avtomatiziran.

Posebna olajšava (za leto 2017) Splošna olajšava (za leto 2017)
2.477,03 € 6.519,82 € ali 4.418,64 € ali 3.302,70 €

Pogoja:

- Status študenta ali dijaka.
- Starost do 26 let (posebna olajšava se prizna tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let, in sicer za dodiplomski študij in enovit magistrski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa, za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

Posebna olajšava je študentu priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuje pogoje zanjo. Študentu, ki tekom leta dopolni 26 let, se torej ne odvaja akontacija dohodnine do konca koledarskega leta.

Pogoj:

- Dijaka/študenta drug rezident (starši) ne sme uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana. Če ga starši v svoji napovedi uveljavljajo vseh 12 mesecev, olajšavo izgubi, če ga uveljavljajo samo del leta, mu pripada sorazmeren del splošne olajšave.


Če znaša skupni dohodek dijaka/študenta do 11.166,37 €, znaša splošna olajšava 6.519,82 €.

Če znaša skupni dohodek dijaka/študenta med 11.166,37 € do 12.570,89 €, znaša splošna olajšava 4.418,64 €.

Če znaša skupni dohodek dijaka/študenta nad 12.570,89 €, znaša splošna olajšava 3.302,70 €.

Študent lahko uveljavlja lahko tudi dejanske stroške prevoza in nočitve tako, da do 6. 2. pošlje zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad (Seznam uradov). Dejanske stroške lahko uveljavlja tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.


Kaj se še samodejno upošteva v dohodninski napovedi?

Normirani stroški Prispevek za pokojninsko in  invalidsko zavarovanje
10 % od bruto zaslužka študenta 15,5 % od bruto zaslužka študenta

So stroški, ki jih ni potrebno dokazovati.

Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno olajšavo).

Dijaki in študenti plačujete od bruto zaslužka na napotnici prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5 %.