Za podjetja
Page name

Pomembne informacije

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb.

Upoštevani so vsi obdavčljivi dohodki v koledarskem letu od 1. 1. do 31. 12.

Napovedi za odmero dohodnine ni treba oddajati, saj je postopek v celoti avtomatiziran.

Informativni izračun dohodnine si lahko narediš tukaj.

Klikni na informativni izračun dohodnine.

Olajšave za leto 2020 in 2021 so naslednje:

Posebna osebna olajšava

 • Znesek: 3.500 €

 • Kdo je upravičen: Rezident, ki ima status študenta/dijaka.

 • Starost: do 26 let Prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

 • Starši TE lahko uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.

 • Prizna se v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuješ pogoje zanjo.


Splošna olajšava

 • za letni zaslužek do 13.316,83 €: 3.500 € + (18.700,38 € - 1,40427 x skupni dohodek)

 • za letni zaslužek nad 13.316,83 €: 3.500 €

 • Starši te NE morejo uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana.

 • Če te starši v svoji napovedi uveljavljajo vseh 12 mesecev, olajšavo izgubiš, če te uveljavljajo samo del leta, ti pripada sorazmeren del splošne olajšave.


Normirani stroški

 • 10 % od bruto zaslužka študenta.
 • So stroški, ki jih ni potrebno dokazovati.
 • Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno olajšavo).

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

 • 15,5 % od bruto zaslužka študenta.
 • Dijaki in študenti plačujete od bruto zaslužka na napotnici prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5 %.

Dejanski stroški prevoza in nočitve

 • Dejanske stroške prevoza in nočitve uveljavljaš tako, da do 5.2. pošlješ zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Klikni na informativni izračun dohodnine.

Starši TE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana (nimaš splošne olajšave)
Mlajši od 26 let
Starši te NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega
člana
Mlajši od 26 let
Starši te NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana
Starejši od 26 let (nimaš posebne osebne olajšave)
Bruto zaslužek študenta 4.698 11.950 10.320
- 15,5% (prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje)
728,19 1.852,25 1.599,60
Neto izplačilo na TRR 3.969,81 10.097,75 8.720,40
- 10 % normiranih stroškov 469,80 1.195 1.032
- Posebna osebna olajšava 3.500,00 3.500
- Splošna olajšava 5.419,35 7.708,31
Davčna osnova za dohodnino 0 0 0

Starši TE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana (nimaš splošne olajšave)
Mlajši od 26 let

Bruto zaslužek študenta 4.698
- 15,5% (prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje)
728,19
Neto izplačilo na TRR 3.969,81
- 10 % normiranih stroškov 469,80
- Posebna osebna olajšava 3.500
- Splošna olajšava
Davčna osnova za dohodnino 0

Starši te NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega
člana
Mlajši od 26 let

Bruto zaslužek študenta 11.950
- 15,5% (prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje)
1.852,25
Neto izplačilo na TRR 10.097,75
- 10 % normiranih stroškov 1.195
- Posebna osebna olajšava 3.500
- Splošna olajšava 5.419,35
Davčna osnova za dohodnino 0

Starši te NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana
Starejši od 26 let (nimaš posebne osebne olajšave)

Bruto zaslužek študenta 10.320
- 15,5% (prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje)
1.599,60
Neto izplačilo na TRR 8.720,40
- 10 % normiranih stroškov 1.032
- Posebna osebna olajšava
- Splošna olajšava 7.708,31
Davčna osnova za dohodnino 0

V obdavčljive dohodke se štejejo vsi dohodki, ki z zakonom izrecno niso oproščeni oz. izvzeti.

Obdavčljivi dohodki so:

 • dohodek za opravljeno delo prek študentskega servisa,
 • pokojnina po starših,
 • različne nagrade,
 • dohodki iz premoženjskih pravic (avtorski honorar ...),
 • dobiček iz kapitala,
 • katastrski dohodek,
 • dohodki iz premoženja (dividende, obresti, najemnine).

Posebna osebna olajšava velja le za dohodke, pridobljene prek študentskega servisa, ne pa tudi za ostale dohodke (avtorski honorar, katastrski dohodek, dohodek iz premoženja, pokojnina po starših, nagrade).

NE, napovedi za odmero dohodnine ti ni treba oddajati, saj je postopek v celoti avtomatiziran.

Če ti je bila med letom odvedena akontacija dohodnine in tvoji bruto dohodki niso presegli pripadajočih olajšav, ti napovedi za odmero dohodnine ni treba oddati, saj boš preveč plačano akontacijo dobil/a vrnjeno samodejno.

Obvestilo o letnem zaslužku (ki se upošteva pri obračunu dohodnine) ti je vsako leto dosegljivo na naši spletni strani najkasneje do 31. 1.

Dejanske stroške prevoza in nočitve uveljavljaš tako, da do 5. 2. pošlješ zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad

Dejanske stroške lahko uveljavljaš tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

 • Normirani stroški - 10 % od bruto zaslužka študenta

So stroški, ki jih ni potrebno dokazovati.

 • Prispevek za pokojninsko in  invlidsko zavarovanje - 15,5 % od bruto zaslužka študenta

Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava in se prizna v vsakem primeru tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno olajšavo.

Dijaki in študenti plačujete od bruto zaslužka na napotnici prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5 %.

Štipendija ni obdavčljiva, če je financirana iz proračuna (npr. državna štipendija) ali je štipendija kadrovska in ni višja od minimalne plače.

To pomeni, da se ne všteva v dohodke, od katerih je potrebno plačati akontacijo dohodnine.

Uveljavljaš lahko tudi dejanske stroške prevoza in nočitve tako, da do 5. 2. pošlješ zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad (Seznam uradov). Dejanske stroške lahko uveljavljaš tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

PRIMER: Študent Janez opravlja delo prek e-Študentskega servisa in delodajalec ga je poslal na službeno pot z lastnim avtomobilom. Janezu delodajalec potne stroške povrne skupaj z zaslužkom. Janez lahko uveljavlja dejanske stroške, ki jih je imel s službeno potjo in si zniža svojo letno davčno osnovo. To pomeni, da Janezu ne bo treba čakati na prejem informativnega izračuna dohodnine in sestavljati ugovora, s katerim bi si lahko znižal davčno osnovo.

Akontacija dohodnine se ne odvede za posamezno nakazilo enako ali manjše od 400 € bruto.

Izpolnjena morata biti dva pogoja:

 • status študenta ali dijaka,
 • starost do 26 let (posebna osebna olajšava se prizna tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let, in sicer za dodiplomski študij in enovit magistrski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa, za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

Akontacija dohodnine se ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 107,3 € bruto, ker se akontacija ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20 € bruto.

Če ne izpolnjuješ zgoraj navedenih pogojev, ali če je nakazilo višje od 400 € bruto, se odvede akontacija dohodnine v višini 25 %.  Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odštejejo od 25 % normirani stroški v višini 10 %.

Odvedeno akontacije dohodnine lahko dobiš delno ali v celoti povrnjeno pod pogoji iz Zakona o dohodnini.

Nerezidentom se akontacija dohodnine odvaja ob vsakem izplačilu.

Tisti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložijo na FURS zahtevo za povračilo akontacije. Če si nerezident in nameravaš ostati v Sloveniji dlje časa, si uredi status rezidentaVeč informacij.

Med letom odvedeno akontacijo dohodnine lahko dobiš delno ali v celoti povrnjeno pod pogoji iz Zakona o dohodnini. Predvidoma 96 % vseh dijakov/študentov dobi povrnjeno celotno med letom plačano akontacijo.

Naredi si svoj izračun.

Nerezidentom se akontacija dohodnine odvaja ob vsakem izplačilu. Tisti nerezidenti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko z obrazcem KIDO 12, ki ga vložijo na FURS, zahtevajo povračilo akontacije.

Naredi si izračun in poglej, če ima država, iz katere prihajaš, podpisan sporazum.

Po obravnavi vloge ti FURS v približno v enem mesecu povrne akontacijo dohodnine na tvoj bančni račun (do zneska posebne osebne olajšave, ki velja za tisto leto).

Več informacij si preberi na FURS-ovi spletni strani, tam najdeš tudi vse potrebne obrazce.

Tvoj zaslužek prek študentskega servisa ni omejen.

To pomeni, da lahko zaslužiš, kolikor želiš, le da boš pri višjem zaslužku moral/a plačati dohodnino. 

Preveri, kako lahko preprosto izračunaš dohodnino.

Ko dopolniš 26 let, še vedno lahko delaš prek študentskega servisa, izjema so izredni dijaki (udeleženci izobraževanja odraslih), ki lahko delajo do 26 leta. Po tej starosti izgubiš posebno olajšavo v višini 3.302,70 € (za leto 2019) oz. 3.500 € (za leto 2020).

Posebna osebna olajšava se prizna tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let, in sicer za dodiplomski študij in enovit magistrski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa, za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa.

Če ne izpolnjuješ zgoraj navedenih pogojev ali če je nakazilo višje od 400 € bruto, se odvede akontacija dohodnine v višini 25 %.  Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odštejejo od 25 % normirani stroški v višini 10 %.

Akontacija dohodnine se ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 107,3 € bruto, ker se akontacija ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20 € bruto.

Plačilo v obrokih je možno, odobri ga davčni organ na tvoj predlog.

Potrebuješ:

 • potrdilo o šolanju;

 • dokazilo o rezidentstvu iz države iz katere prihajaš (dobiš v svoji državi);

 • KIDO 12 (po prejetem nakazilu nam napiši in pošljemo ti ga na tvoj e-mail).

Te tri dokumente pošlješ/odneseš na davčni urad Republike Slovenije, ki po obravnavi vloge povrne akontacijo dohodnine (do zneska posebne osebne olajšave, ki velja za tisto leto).

FURS lahko zahteva tudi druga dokazila o upravičenosti do povračila odvedene akontacije dohodnine. Če ti FURS vračilo odobri, ti odvedeno akontacijo nakažejo na tvoj bančni račun.

Nerezidentom, ki delajo prek študentskega servisa pripada le posebna osebna olajšava v višini 3.500,00 € bruto.

Če si nerezident in nameravaš v Sloveniji ostati dlje časa, si lahko urediš status rezidenta Slovenije. Več informacij.

KIDO 12 je obrazec, s katerim nerezidenti Slovenije zaprosite za povračilo akontacije dohodnine (22,5 %)

Do povračila akontacije ste upravičeni tisti, ki prihajate iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Naredi hitri izračun in se prepričaj, če ima država, iz katere prihajaš podpisan sporazum.

KIDO 12 obrazec ti lahko pošljemo, ko plačilo za študentsko delo prejmeš na bančni račun. Zahtevaš ga lahko po vsakem nakazilu, enkrat mesečno, na koncu leta oziroma za obdobje zadnjih 5 let.

Ko boš želel/a oddati KIDO 12 za povračilo akontacije dohodnine nam to javi in ti ga pošljemo na e-mail, lahko pa si ga natisneš tudi na spletni strani FURSa.

Obrazec moraš potem odnesti na FURS ali ga poslati preko mobilne aplikacije.

Če ti FURS vračilo odobri, ti odvedeno akontacijo v roku enega meseca nakaže na tvoj bančni račun.

Več informacij si preberi na FURSOVI spletni strani.

Če si nerezident in nameravaš v Sloveniji ostati dlje časa, si lahko urediš status rezidenta Slovenije. Več informacij.

Kako podaljšam status?

Piši nam na [email protected] ali pokliči na najbližjo poslovalnico.

Poslovalnice

Obvestila

Image
22.09.2021

Testiranje dijakov in študentov

pri opravljanju študentskega dela

Preberi več
Image
05.09.2021

Naročilo napotnice in podaljšanje statusa

Za šolsko leto 2021/22

Preberi več
Image
07.09.2021

Uredi študentsko prehrano

Arrange student meals

Preberi več