Prijava za podjetja
Page name

Pomembne informacije

Študentsko delo je od 1. 2. 2015 vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Ko prejmeš nakazilo dobiš neto izplačilo, razlika do bruto pa je 13,95 % prispevek za pokojnino, ki se nakaže državi in se šteje v pokojninsko dobo.

Do 31. 1. 2024 je bil prispevek za pokojnino 15,5 %, od 1. 2. 2024 pa je znižan na 13,95 %.

Uporabi naš kalkulator za informativni izračun pokojninske dobe.

Oglej si, kam gredo prispevki od študentskega dela.

Če si kot dijak/študent že obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na kateri drugi podlagi (prostovoljno zavarovanje, zavarovanje iz naslova samozaposlitve, statusa družbenika ali prejemanja starševskega dodatka ...), nam pošlji odločbo, da se ti prispevek ne bo odvajal.

  • Ko prejmeš nakazilo dobiš neto izplačilo, razlika do bruto pa je 13,95 % prispevek za pokojnino, ki se nakaže državi in se šteje v pokojninsko dobo.

  • Do 31. 1. 2024 je bil prispevek za pokojnino 15,5 %, od 1. 2. 2024 pa je znižan na 13,95 %.

  • V enem letu se dijaku/študentu lahko prizna največ 12 mesecev pokojninske dobe.

  • V pokojninsko dobo se štejejo vsa nakazila od 1. februarja 2015 naprej.

  • Uporabi naš kalkulator za informativni izračun pokojninske dobe.

Ja, pokojninska doba ni delovna doba.

POKOJNINSKA DOBA: Z delom prek študentskega servisa pridobiš pokojninsko dobo, ki se ti bo upoštevala, ko se boš upokojil/a. Ko se boš upokojeval/a, se ti bodo seštele vse pokojninske dobe – tista, ki si jo pridobil/a s študentskim delom in tista, ki jo pridobiš z redno zaposlitvijo. Prispevki za pokojnino, ki se odvajajo dijakom/študentom, so torej prispevki za pokojninsko dobo.

DELOVNA DOBA: Pridobiš jo z delom v rednem delovnem razmerju.

Ključno spremembo pri upoštevanju delovne dobe za dijake/študente je prinesel Zakon o urejanju položaja študentov (ZUPŠ-1). Na podlagi izpisa o pokojninski dobi, ki ga dobiš na območni enoti ZPIZ-a, boš lahko ob svoji prvi zaposlitvi uveljavljal/a dodatek na delovno dobo za leta, ko si opravljal/a delo preko napotnice. Pravico do uveljavljanja dodatka na delovno dobo, delodajalec opredeli v okviru svoje kolektivne pogodbe ali internih aktih.

Več informacij o dodatku na delovno dobo v času študentskega dela si lahko prebereš tukaj.

  • Izpis o trajanju pokojninske dobe dobiš na spletni strani ZPIZ (Pokojninska doba - Zahteva za ugotovitev pokojninske dobe).


  • Evidenco vodi ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) - izpis za preteklo leto je dosegljiv aprila naslednje leto.

  • Izračun pokojninske dobe je temelji na povprečni mesečni bruto plači, ki je za leto 2023 znašala 2.220,95 EUR.

  • 1 mesec pokojninske dobe se prizna za vsakih doseženih 60 % povprečne plače. V 1 letu se dijaku/študentu prizna največ 12 mesecev pokojninske dobe. Pokojninska doba se izračunava v mesecih in dnevih.

  • Uporabi naš kalkulator za informativni izračun pokojninske dobe.

Da, tudi tujcem se odvede prispevek za pokojnino v višini 13,95 %.

Do 31. 1. 2024 je bil prispevek 15,5 %, od 1. 2. 2024 pa je znižan na 13,95 %.

Ne odvede pa se v primeru, da gre za tujega državljana, ki je že vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na kateri drugi podlagi in to pred izdajo napotnice izkaže z ustreznim potrdilom tuje institucije, ki ni starejše od 30 dni.

Kako podaljšam status?

Piši nam na [email protected] ali pokliči na najbližjo poslovalnico.

Poslovalnice

Obvestila

Image
03.07.2024

Nenavadna študentska dela in sanjski poklici mladih

Poletna izjava za medije

Preberi več
Image
28.06.2024

Poletni delovni čas poslovalnic

Bežigrad in Kampus

Preberi več