Prijava za podjetja
Page name

Pomembne informacije

Pri prijavi za prosto delo lahko dijak ali študent priloži dokument "Moje izkušnje", v katerem se sproti beležijo znanja in spretnosti, ki jih je pridobil/a z delom prek e-Študentskega Servisa.

V dokumentu so zapisane kompetence (izkušnje) glede na vrsto dela, ki je zapisana na napotnici.

Digitalne "Moje izkušnje" prinašajo kvaliteten informativen pregled delovnih aktivnosti tekom opravljanja študentskega/dijaškega dela.

Delodajalci v dokumentu "Moje izkušnje" vidijo enostaven, enoten in verodostojen pregled vseh znanj, ki jih je študent/dijak pridobil v času študija.

Kompetence pokažejo, kaj dejansko nekdo lahko naredi in njegov odnos do dela.

Pomenijo sklop znanj, veščin, razvijanje sposobnosti, spretnosti in tudi osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja ipd.

Kažejo se v uspešno opravljenem delu glede na postavljene zahteve, v ravnanju na različnih delovnih in tudi življenjskih situacijah.

Pri vsakem delu, ki si ga opravljal/a prek e-Študentskega servisa od leta 2005 naprej, je zabeleženo:

  • delodajalec,
  • število opravljenih ur in
  • osnovna kompetenca, pridobljena z delom.

Ta del je avtomatski in smo ga naredili na e-Študentskem Servisu skupaj z Nefiksom.

Nato imaš še možnost, da obkljukaš dodatne kompetence oz. znanja, ki si jih po svoji oceni pridobil/a pri opravljanju dela.

Delodajalci čedalje bolj upoštevajo izkušnje, pridobljene z delom v času študija.

Po naših podatkih večina delodajalcev meni, da je delo preko študentskega servisa v času šolanja koristna izkušnja za zaposlitev.

Mnogi študentje v zadnjih letnikih pred koncem študija opravljajo dela, povezana s smerjo študija.

V procesu selekcije delodajalci vse pogosteje iščejo dokaze, da ima nekdo razvite kompetence za uspešno opravljanje dela v okviru dosedanjih izkušenj. S tem dobijo potrditev in dokaz, da bo študent ali dijak lahko delovno nalogo opravil tako, kot se na delovnem mestu pričakuje.

Da. V primeru, da bi delodajalec želel preveriti verodostojnost zabeleženih izkušenj, lahko to kadarkoli preveri pri kadrovski službi na e-Študentskem Servisu - piše na mail: [email protected]

Kompetence se merijo in obravnavajo glede na specifično delovno nalogo, ki si jo opravljal/a na določenem delovnem mestu. Pomembno je, da se bo pri izbiri kompetenc predstavljaš sebe in tako izbereš pravilne kompetence, ki bodo tudi ključne za želeno zaposlitev.

Delo, ki je zabeleženo, je odvisno od tega, kakšno napotnico si naročil/a pred pričetkom dela. Če ti na napotnici piše, da si pri podjetju delal/a administrativna dela, se ti zabeležijo kompetence, ki so primerne administrativnim delom.

Če delaš trženje ti predlagamo, da naročiš novo napotnico, da se ti izpišejo kompetence, ki sodijo k trženju.

Da. Izkušnje si lahko natisneš od leta 2005 naprej.

Člani e-Študentskega Servisa lahko dostopate do svojega profila tudi po preteku statusa.

Ja, lahko si jih izvoziš v pdf. dokument ali pošlješ na e-mail, saj je celoten dokument na voljo tudi v angleški različici.

V evidenci študentskega dela lahko najdeš vse delovne izkušnje, ki so bile pridobljene s študentskim delom od junija 2019 naprej. V evidenci so zbrani podatki o študentskem delu in pridobljene kompetence, potrdilo lahko priložiš ob iskanju študentskega dela in prve zaposlitve. Skrbnik evidence je Študentska organizacija Slovenije, več informacij

Kako podaljšam status?

Piši nam na [email protected] ali pokliči na najbližjo poslovalnico.

Poslovalnice

Obvestila

Image
03.07.2024

Nenavadna študentska dela in sanjski poklici mladih

Poletna izjava za medije

Preberi več
Image
28.06.2024

Poletni delovni čas poslovalnic

Bežigrad in Kampus

Preberi več