Prijava za podjetja
Page name

Pomembne informacije

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Upoštevajo so vsi obdavčljivi dohodki v koledarskem letu od 1. 1. do 31. 12.

Informativni izračun dohodnine si lahko narediš tukaj.

V zvezi z dohodnino ti ni treba storiti ničesar, saj je postopek v celoti avtomatiziran.

Obvestilo o letnem zaslužku (ki se upošteva pri obračunu dohodnine) ti je vsako leto dosegljivo na naši spletni strani najkasneje do 31. 1.

Dejanske stroške prevoza in nočitve uveljavljaš tako, da do 5. 2. pošlješ zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad

Dejanske stroške lahko uveljavljaš tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Če ti je bila med letom odvedena akontacija dohodnine in tvoji bruto dohodki niso presegli pripadajočih olajšav, ti napovedi za odmero dohodnine ni treba oddati, saj boš preveč plačano akontacijo dobil/a vrnjeno samodejno.

Posebna osebna olajšava za leto 2023 in 2024:

 • Znesek: 3.500 €

 • Kdo je upravičen? Rezident, ki ima status študenta/dijaka.

 • Starost: do 26 let Prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

 • Starši TE lahko uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.

 • Prizna se v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuješ pogoje zanjo.


Splošna olajšava za leto 2023 in 2024:

 • Letni zaslužek DO 16.000,00 €: 5.000 € + (18.761,40 - 1,17259 x skupni dohodek)

 • Letni zaslužek NAD 16.000,00 €: 5.000 €

 • Starši te NE morejo uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana.

 • Če te starši v svoji napovedi uveljavljajo vseh 12 mesecev, olajšavo izgubiš, če te uveljavljajo samo del leta, ti pripada sorazmeren del splošne olajšave.


Normirani stroški

 • 10 % od bruto zaslužka študenta.
 • So stroški, ki jih ni potrebno dokazovati.
 • Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno olajšavo).

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

 • 13,95 % od bruto zaslužka študenta.
 • Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) v višini 13,95 %, saj študentsko delo šteje v pokojninsko dobo.
 • Do 31. 1. 2024 je bil prispevek za PIZ 15,5 %, od 1. 2. 2024 pa je znižan za 10 % in znaša 13,95 %.

Dejanski stroški prevoza in nočitve

 • Dejanske stroške prevoza in nočitve uveljavljaš tako, da do 5.2. pošlješ zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Klikni na informativni izračun dohodnine.

  Starši te ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana Starši te uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana (samo mlajši od 26 let) Starši te ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, ne izpolnjuješ pogojev za posebno osebno olajšavo (starejši od 26 let)
  2024 2023 2024 2023 2024 2023
Bruto zaslužek 14.100,00 14.216,00 4.602,00 4.698,00 12.290,00 12.391,00
- 10 % normiranih stroškov za izračun prispevkov zpiz 1.410,00   460,20   1.229,00  
- 15,5 % (prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje)
1.966,95 2.203,48 641,98 728,19 1.714,46 1.920,61
Neto izplačilo na bančni račun 12.133,05 12.012,52 3.960,02 3.969,81 10.575,55 10.470,40
- 10 % normiranih stroškov 1.410,00 1.421,60 460,20 469,80 1.229,00 1.239,10
Posebna osebna olajšava 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00
Splošna olajšava 7.227,88 7.091,86 0,00 0,00 9.350,27 9.231,84
Davčna osnova za dohodnino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stopnje dohodnine:

 

Če znaša neto letna
davčna osnova v evrih
  Znaša dohodnina v evrih  
Nad Do    
  8.755,00   16 %
8.755,00 25.750,00 1.400,80 + 26 %  nad  8.755,00
25.750,00 51.500,00 5.819,50 + 33 %  nad 25.750,00
51.500,00 74.160,00 14.317,00 + 39 %  nad 51.500,00
74.160,00   23.154,40 + 50 %  nad 74.160,00

Uveljavljaš lahko tudi dejanske stroške prevoza in nočitve tako, da do 5. 2. pošlješ zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad (Seznam uradov).

Dejanske stroške lahko uveljavljaš tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

 1. Izpolniš rubriko 1230, kjer vpišeš dejanske stroške prevoza.

 2. Priložiš dokazilo oz. dopis za priznanje dejanskih stroškov.

Na voljo ni posebnih obrazcev, potrdilo lahko napišeš sam/a ali ti ga napiše in potrdi delodajalec, kjer si opravljal/a delo.

Na e-Študentskem Servisu smo ti že pripravili vzorec potrdila za dejanske stroške prevoza, ki ga lahko uporabiš tako, da vneseš svoje podatke.


PRIMER: Študent Janez opravlja delo prek e-Študentskega servisa in delodajalec ga je poslal na službeno pot z lastnim avtomobilom. Janezu delodajalec potne stroške povrne skupaj z zaslužkom. Janez lahko uveljavlja dejanske stroške, ki jih je imel s službeno potjo in si zniža svojo letno davčno osnovo. To pomeni, da Janezu ne bo treba čakati na prejem informativnega izračuna dohodnine in sestavljati ugovora, s katerim bi si lahko znižal davčno osnovo.

Akontacija dohodnine se ne odvede za posamezno nakazilo enako ali manjše od 400 € bruto.

Izpolnjena morata biti dva pogoja:

 • status študenta ali dijaka,
 • starost do 26 let (posebna osebna olajšava se prizna tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let, in sicer za dodiplomski študij in enovit magistrski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa, za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

Akontacija dohodnine se ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 105,12 € bruto, ker se akontacija ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20 € bruto.

Če ne izpolnjuješ zgoraj navedenih pogojev, ali če je nakazilo višje od 400 € bruto, se odvede akontacija dohodnine v višini 25 %.  Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odštejejo od 25 % normirani stroški v višini 10 %.

Odvedeno akontacije dohodnine lahko dobiš delno ali v celoti povrnjeno pod pogoji iz Zakona o dohodnini.

Nerezidentom se akontacija dohodnine odvaja ob vsakem izplačilu.

Tisti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložijo na FURS zahtevo za povračilo akontacije. Če si nerezident in nameravaš ostati v Sloveniji dlje časa, si uredi status rezidentaVeč informacij.

Tvoj zaslužek prek študentskega servisa ni omejen.

To pomeni, da lahko zaslužiš, kolikor želiš, le da boš pri višjem zaslužku moral/a plačati dohodnino. 

Preveri, kako lahko preprosto izračunaš dohodnino.

Med letom odvedeno akontacijo dohodnine lahko dobiš delno ali v celoti povrnjeno pod pogoji iz Zakona o dohodnini. Predvidoma 96 % vseh dijakov/študentov dobi povrnjeno celotno med letom plačano akontacijo.

Naredi si svoj izračun.

Nerezidentom se akontacija dohodnine odvaja ob vsakem izplačilu. Tisti nerezidenti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko z obrazcem KIDO 12, ki ga vložijo na FURS, zahtevajo povračilo akontacije.

Naredi si izračun in poglej, če ima država, iz katere prihajaš, podpisan sporazum.

Po obravnavi vloge ti FURS v približno v enem mesecu povrne akontacijo dohodnine na tvoj bančni račun (do zneska posebne osebne olajšave, ki velja za tisto leto).

Več informacij si preberi na FURS-ovi spletni strani, tam najdeš tudi vse potrebne obrazce.

Ko dopolniš 26 let, še vedno lahko delaš prek študentskega servisa, izjema so izredni dijaki (udeleženci izobraževanja odraslih), ki lahko delajo do 26 leta. Po tej starosti izgubiš posebno olajšavo v višini 3.500 €.

Posebna osebna olajšava se prizna tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let, in sicer za dodiplomski študij in enovit magistrski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa, za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa.

Če ne izpolnjuješ zgoraj navedenih pogojev ali če je nakazilo višje od 400 € bruto, se odvede akontacija dohodnine v višini 25 %.  Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odštejejo od 25 % normirani stroški v višini 10 %.

Akontacija dohodnine se ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 105,12 € bruto, ker se akontacija ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20 € bruto.

Plačilo v obrokih je možno, odobri ga davčni organ na tvoj predlog.

Potrebuješ:

 • potrdilo o šolanju;

 • dokazilo o rezidentstvu iz države iz katere prihajaš (dobiš v svoji državi);

 • KIDO 12 (po prejetem nakazilu nam napiši in pošljemo ti ga na tvoj e-mail).

Te tri dokumente pošlješ/odneseš na davčni urad Republike Slovenije, ki po obravnavi vloge povrne akontacijo dohodnine (do zneska posebne osebne olajšave, ki velja za tisto leto).

FURS lahko zahteva tudi druga dokazila o upravičenosti do povračila odvedene akontacije dohodnine. Če ti FURS vračilo odobri, ti odvedeno akontacijo nakažejo na tvoj bančni račun.

Nerezidentom, ki delajo prek študentskega servisa pripada le posebna osebna olajšava v višini 3.500 € bruto.

Če si nerezident in nameravaš v Sloveniji ostati dlje časa, si lahko urediš status rezidenta Slovenije. Več informacij.

Štipendija ni obdavčljiva, če je financirana iz proračuna (npr. državna štipendija) ali je štipendija kadrovska in ni višja od minimalne plače.

To pomeni, da se ne všteva v dohodke, od katerih je potrebno plačati akontacijo dohodnine.

V obdavčljive dohodke se štejejo vsi dohodki, ki z zakonom izrecno niso oproščeni oz. izvzeti.

Obdavčljivi dohodki so:

 • dohodek za opravljeno delo prek študentskega servisa,
 • različne nagrade,
 • dohodki iz premoženjskih pravic (avtorski honorar ...),
 • dobiček iz kapitala,
 • katastrski dohodek,
 • dohodki iz premoženja (dividende, obresti, najemnine).

Posebna osebna olajšava velja le za dohodke, pridobljene prek študentskega servisa, ne pa tudi za ostale dohodke (avtorski honorar, katastrski dohodek, dohodek iz premoženja, pokojnina po starših, nagrade).

 • Normirani stroški - 10 % od bruto zaslužka študenta.

So stroški, ki jih ni potrebno dokazovati.

 • Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) - 13,95 % od bruto zaslužka študenta.

Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava in se prizna v vsakem primeru, tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno olajšavo.

Kako podaljšam status?

Piši nam na [email protected] ali pokliči na najbližjo poslovalnico.

Poslovalnice

Obvestila

Image
03.07.2024

Nenavadna študentska dela in sanjski poklici mladih

Poletna izjava za medije

Preberi več
Image
28.06.2024

Poletni delovni čas poslovalnic

Bežigrad in Kampus

Preberi več