Izračun davčne osnove za dohodnino

Ko računamo dohodnino za študenta, moramo vedeti, kolikšen je njegov zaslužek (koliko je bilo nakazano od 1. 1. do 31. 12.) in kakšne so njegove olajšave. Napovedi za odmero dohodnine ni treba oddajati, saj je postopek v celoti avtomatiziran.


Primer: izračun davčne osnove za dohodnino.

Davčno osnovo za dohodnino izračunamo tako, da od doseženega dohodka (bruto zaslužek študenta) odštejemo obvezen prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 %) in dobimo neto zaslužek študenta (izplačilo na bančni račun). Od bruto zaslužka študenta se odštejejo normirani stroški v višini 10 % in olajšave (za katere izpolnjuje pogoje).

Starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana vseh 12 mesecev

 

Bruto zaslužek študenta

3.324,87 €

- 15,5 % prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (od bruto zaslužka študenta)

515,35 €

- 10 % normiranih stroškov (ob bruto zaslužka študenta)

332,49 €

- Posebna olajšava

2.477,03 €

- Splošna olajšava

0,00 €

= Davčna osnova za dohodnino

0,00 €

ODMERJENA DOHODNINA (16 % od davčne osnove)

0,00 €

Ko izračunamo davčno osnovo, pogledamo v dohodninsko lestvico in izračunamo dohodnino.

Več izračunov si lahko pogledamo v e-poslovalnici. Na strani FURSa lahko narediš informativni izračun.


 

Dohodninska lestvica za leto 2017

Če znaša letna davčna osnova v €   Znaša dohodnina v €
Nad: Do:    
  8.021,34   16 %
8.021,34 20.400 1.283,41 + 27 % nad 8.021,34
20.400 48.000 4.625,65 + 41 % nad 20.400
48.000 70.907,20 14.009,65 + 39 % nad 48.000
70.907,20   22.943,46 + 50 % nad 70.907,20
  • Če je letna davčna osnova v prvem razredu, bo dohodnina 16 % od osnove.
  • Če je v drugem razredu, bo dohodnina 1.283,41 € (kar je 16 % od 8.021,34 €) + 27 % od zneska nad 8.021,34 €.
  • Če je zaslužek manjši ali enak olajšavam, študent dohodnine ne plača.