Dohodninska lestvica

Ko študent ali dijak računa dohodnino, mora vedeti, kolikšen je bil njegov zaslužek (koliko mu je bilo nakazano od 1. 1. do 31. 12.) in kakšne so njegove olajšave.

Dohodninska lestvica za leto 2016/2015

Če znaša letna davčna osnova v €                           znaša dohodnina v €
 nad do  
  8.021,34        16 %
8.021,34                 20.400,00              1.283,41 + 27 % nad 8.021,34

20.400,00 (za leto 2016

18.960,28 (za leto 2015

 70.907,20       

 4.625,65 + 41 % nad 20.400,00 (za leto 2016)

 4.236,92 + 41 % nad 18.960,28 (za leto 2015)

70.907,20  

 25.333,60 + 50 % nad 70.907,20 (za leto 2016)

25.535,16 + 50 % nad 70.907,20 (za leto 2015)

 Na strani FURS-a lahko naredite informativni izračun.

  • Splošno olajšavo lahko študent ali dijak uveljavlja, če ga starši v svoji napovedi ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.
  • Povišano splošno olajšavo lahko študent ali dijak uveljavlja, če drug rezident zanj ne uveljavlja splošne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.
  • Posebna osebna olajšava  študentu ali dijaku pripada, če izpolnjuje pogoje zanjo. 

Dijak ali študent uveljavlja v vsakem primeru normirane stroške v višini 10 % od doseženega zaslužka.

Davčno osnovo za dohodnino izračunajo študentje tako, da od doseženega dohodka (bruto zaslužek študenta) odštejejo obvezen prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 %) in dobijo neto zaslužek študenta (izplačilo na TRR).
Od bruto zaslužka študenta se odštejejo tudi normirani stroški v višini 10 % in zgoraj navedene olajšave (za katere študent izpolnjuje pogoj).

Ko izračuna dijak ali študent letno davčno osnovo, pogleda v lestvico za odmero dohodnine (tabela zgoraj) in izračuna dohodnino.

PRIMERI:

  • Če je letna davčna osnova v prvem razredu, bo dohodnina 16 % od osnove.
  • Če je v drugem razredu, bo dohodnina 1.283,41 € (kar je 16 % od 8.021,34 €) + 27 % od zneska nad 8.021,34 €.
  • Če je zaslužek manjši ali enak olajšavam, dohodnine dijak ali študent ne plača.