Olajšave 2017

Ko računaš dohodnino, moraš vedeti, kolikšen je tvoj zaslužek (koliko ti je bilo nakazano od 1. 1. do 31. 12.) in kakšne so tvoje olajšave. Napovedi za odmero dohodnine ni treba oddajati, saj je postopek v celoti avtomatiziran.

Posebna osebna olajšava (za leto 2017) Splošna olajšava (za leto 2017)
2.477,03 € 6.519,82 € ali 4.418,64 € ali 3.302,70 €

Pogoja:

  • Status študenta ali dijaka
  • Starost do 26 let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

Posebna osebna olajšava je študentu priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuje pogoje zanjo.

Primer:

Če dopolniš 26 let 2. 1. 2017 in se vpišeš na fakulteto isto koledarsko leto (oktober 2017), ne odvajaš akontacije dohodnine in si upravičen do posebne osebne olajšave. Akontacija dohodnine se ne odvaja, ker si v letu, v katerem si se vpisal/a, dopolnil/a 26 let.

Če dopolniš 26 let 2. 11. 2017 in se vpišeš na fakulteto v naslednjem koledarskem letu (oktober 2018), odvajaš akontacijo dohodnine oz. nisi upravičen do posebno osebne olajšave. Akontacija dohodnine se odvaja, ker boš v letu, v katerem se boš vpisal/a, dopolnil/a 27 let.

Pogoj:

  • Dijaka/študenta drug rezident (starši) ne sme uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana. Če ga starši v svoji napovedi uveljavljajo vseh 12 mesecev, olajšavo izgubi, če ga uveljavljajo samo del leta, mu pripada sorazmeren del splošne olajšave.

Če znaša zaslužek do 11.166,37 €, znaša splošna olajšava 6.519,82 €.

Če znaša zaslužek med 11.166,37 € do 12.570,89 €, znaša splošna olajšava 4.418,64 €.

Če znaša zaslužek nad 12.570,89 €, znaša splošna olajšava 3.302,70 €.

Uveljavljaš lahko tudi dejanske stroške prevoza in nočitve tako, da do 5. 2. pošlješ zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad (Seznam uradov). Dejanske stroške lahko uveljavljaš tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.


Kaj se še samodejno upošteva v dohodninski napovedi?

Normirani stroški Prispevek za pokojninsko in  invalidsko zavarovanje
10 % od bruto zaslužka študenta 15,5 % od bruto zaslužka študenta

So stroški, ki jih ni potrebno dokazovati.

Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno olajšavo).

Dijaki in študenti plačujete od bruto zaslužka na napotnici prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5 %.

Si našel-a iskano informacijo?

X