Pavziranje, delo v tujini

Opravljanje dela v času pavziranja

6.b člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti prinaša spremembe pri opravljanju začasnih in občasnih del za pavzerje. S 1. 1. 2007 se je ukinila možnost opravljanja začasnih in občasnih del prek študentskega servisa za pavzerje. Ta dela lahko opravljajo le: dijaki, ki so že dopolnili 15 let, študenti, udeleženci izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in strokovnega izobraževanja. Spremembo je sprejel Državni zbor republike Slovenije, dne 14. 7. 2006, objavljena pa je bila tudi v Uradnem listu RS 79/206, dne 27. 7. 2006.

Delo v tujini

Opozarjamo te, da je napotnica lahko le podlaga za izplačilo zaslužka za delo, opravljenega v tujini. Zato moraš biti pred pričetkom dela v tujini seznanjen z nacionalno zakonodajo države, v katero si napoten in v kateri boš opravljal delo. V določenih državah je npr. poleg študentske napotnice, ki jo potrebujete tujci za opravljanje dela, potrebno pridobiti tudi dovoljenje za delo in ostalo dokumentacijo. Urejanje teh stvari je naloga podjetij, ki posredujejo oglas na študentski servis. Če si si delo našel sam, je prav tako potrebno, da si seznanjen z vsemi informacijami za delo v tuji državi. Veliko informacij in napotkov je dostopnih na spletu (npr. evropski mladinski portal in mreža EURES,...).

V primeru, da si želiš poiskati delo v oddaljenih destinacijah oz. destinacijah izven EU sam, svetujemo, da se obrneš na Študentsko turistično agencijo (STA), kjer uredijo vse potrebno od dela, delovnega dovoljenja, zdravstvenega zavarovanja,...

Si našel-a iskano informacijo?

X