Prijava za podjetja
Page name

Pomembne informacije

Najhitreje se včlaniš preko spletnega obrazca.

Fizični obisk poslovalnice ni potreben.

 1. OSNOVNOŠOLCI

Preko študentskega servisa lahko delaš, ko zaključiš osnovno šolo in dopolniš 15 let. Izpolnjena morata biti oba pogoja.

Primeri:

 • 15 let dopolniš marca, delaš lahko takoj, ko zaključiš osnovno šolo.
 • Osnovno šolo zaključiš junija, 15 let dopolniš 10. avgusta, delaš lahko od 10. avgusta dalje.
 • Osnovno šolo zaključiš junija, 15 let dopolniš 10. novembra in si dijak 1. letnika srednje šole. Delaš lahko od 10. novembra dalje.
 1. DIJAKI

Redni dijaki, ki imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini in so dopolnili 15 let.

 1. REDNI IN IZREDNI ŠTUDENTJE

Študentje, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali v tujini.

 1. UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (IZREDNI DIJAKI)
 • izredni dijaki, ki so mlajši od 26 let,
 • se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in strokovnega izobraževanja.
 1. TUJI DIJAKI/ŠTUDENTI:
 • ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji,
 • ki študirajo v Sloveniji,
 • ki se šolajo v tujini. Če prihajajo iz tretjih držav, potrebujejo dokazilo o stalnem prebivališču v Sloveniji.

Za vse dijake in študente velja, da lahko delajo preko študentskega servisa:

 • če niso v delovnem razmerju,
 • se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
 • niso prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) kot brezposelne osebe (če si prijavljen/a zgolj v evidenco iskalcev zaposlitve na ZRSZ, lahko delaš, če si prijavljen/a kot brezposelna oseba, ne moreš delati).

e-Študentski Servis:

 • Je agencija za izvajanje dejavnosti posredovanja dela.

 • Posreduje začasna in občasna dela dijakom in študentom.

 • Je največji posrednik dijaških in študentskih del v Sloveniji.

 • Povezuje delodajalce, ki iščejo pomoč pri opravljanju dela, ter dijake in študente, ki na ta način prihajajo v stik s trgom dela.


Na e-Študentskem Servisu pomagamo in svetujemo:

 • Delodajalcem ki z našo pomočjo hitro najdejo ustrezne dijake/študente za delo. Delodajalci brezplačno objavijo oglas za delo na naši spletni strani. Delodajalcem študentsko delo predstavlja pomemben del kadrovanja in selekcije mladih bodočih sodelavcev ter stik s svežim akademskim znanjem.

 • Dijakom in študentom pri iskanju prostega dela. Vsa aktualna dela so objavljena na naši spletni strani. Mladi s študentskim delom dobijo pomembne delovne izkušnje in naredijo prve korake k oblikovanju kariere.


Tudi če si delo najdeš sam/a, je pomembno, da pri študentskem servisu naročiš napotnico, ki je pravna podlaga za delo. Napotnico moraš naročiti pred začetkom dela, saj bo v nasprotnem primeru šlo za "delo na črno" in bosta v primeru inšpekcije kaznovana oba.

Pomembno je tudi, da se z delodajalcem dogovoriš o delovnih pogojih in višini plačila.

 • EMŠO (enotna matična številka občana): je osebna identifikacijska številka, ki se začne z vašim datumom rojstva. EMŠO je navedena na osebni izkaznici, potnem listu in drugih javnih listinah. EMŠO je navedena tudi na dovoljenju za prebivanje Republike Slovenije.

 • Slovenska Davčna številka: imeti jo mora vsak zavezanec za davek in se uporablja v zvezi z vsemi davki. Sestavljena je iz 8 številk. Več informacij o dodelitvi davčne številke za tujce je na voljo na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

Če prihajaš iz tujine in bi si rad/a uredil/a rezidentstvo v Sloveniji, dobiš odločbo na Finančnem uradu Republike Slovenije (FURS).

Na FURS-u izpolniš vprašalnik in odločbo prejmeš v roku 14 dni (v nekaterih primerih je treba čakati do 3 mesece).

Ko prejmeš odločbo, nam javi, da boš naslednje nakazilo prejel/a v celotnem znesku brez odvedene dohodnine (odšteje se le 13,95 % za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

Da boš lahko prejel/a svoja plačila, moraš odpreti slovenski ali EU bančni račun.

Priporočamo, da bančni račun odpreš kar spletno pri N26 ali Revolut.

Pred začetkom dela moraš naročiti napotnico - tudi v primeru, če gre za uvajanje na delo.

Pomembno je tudi, da delodajalec ob začetku dela potrdi napotnico. To pomeni, da jo elektronsko podpiše.

Recept v izogib težavam je vljudna in iskrena komunikacija ter natančen dogovor že pred samim začetkom dela.


Ne pozabi se natančno dogovoriti tudi glede:

 • plačila za delo (tudi uvajanje v delo mora biti plačano, obračunavanje stimulativnega dela, inventurni manko ...),
 • trajanja dela (prihod, odhod),
 • datuma, kdaj lahko pričakuješ nakazilo,
 • nezapisanih pravilih, ki jih je treba upoštevati (malica, odmor, telefon ...),
 • ostale formalnosti.

Lahko se pozanimaš, kako redno plačuje delodajalec tako, da pred začetkom dela na www.neplacniki.info preveriš, če je na seznamu neplačnikov študentskega dela.

Poglej posnetke, ki v šali ponazarjajo, kako pomemben je dogovor z delodajalcem pred začetkom dela.

Veliko pravil, s katerimi se srečaš v podjetju/organizaciji, je že zapisanih in vnaprej določenih.

Obstajajo pa tudi nezapisana pravila, Ki jih je dobro upoštevati, saj te nanje nihče ne bo izrecno opozoril.

Največ lahko za prijetno delovno okolje storiš sam/a:

 • Ko vstopiš v podjetje/organizacijo, opazuj, bodi radoveden, prijazen in v primeru nejasnosti vprašaj zaposlene.
 • Vedno prijazno pozdravi zaposlene in bodi vljuden/a.
 • Bodi pozoren/a na odnose in klimo med zaposlenimi (vikanje/tikanje).
 • Upoštevaj kodeks oblačenja.
 • Prispevaj k ustvarjanju prijetnega delovnega okolja s svojo prijaznostjo.
 • Opravi svoje delo natančno in v čim krajšem času.
 • Samodisciplinirano, vestno in aktivno opravljaj delovne naloge.
 • Pokaži interes tudi za delo, ki morda ne spada v okvir tvojih delovnih nalog.
 • Težke ali nezanimive naloge vzemi kot izziv.

V primeru dela prek študentskega servisa se uporabljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) o delovnem času, odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let ter o odškodninski odgovornosti.


 • Minimalna urna postavka od 3. februarja 2024 znaša 7,21 € bruto, kar je 6,20 € neto (neto znesek dobiš na bančni račun).

 • Na bančni račun prejmeš NETO NAKAZILO - od bruto zaslužka se odvede 13,95 % za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se šteje v pokojninsko dobo. Bruto - neto urno postavko lahko preračunaš s kalkulatorjem.

 • URNA POSTAVKA, ki je navedena pri prostem delu, moraš dobiti tudi izplačano. Če je napisano, da je plačilo 9 € neto, moraš toliko tudi dobiti.

 • PLAČILO NA KOS/ANKETO – ne smeš dobiti plačila po nižji urni postavki, kot je minimalna urna postavka ne glede na število kosov/anket.

 • UVAJANJE mora biti plačano. Lahko pa se z delodajalcem dogovorita, da si za čas uvajanja plačan manj (ne manj od minimalne urne postavke).

 • ODMOR ZA MALICO: Če v enem dnevu delaš 8 ur, imaš pravico do odmora, ki traja 30 minut. Odmor za malico se všteva v delovni čas in je plačan. Če si mlajši od 18 let, imaš pravico do odmora za malico 30 minut že, ko delaš vsaj 4,5 ure na dan.

 • ZA MLAJŠE OD 18 LET, veljajo nekatere posebnosti:

Da, uvajanje mora biti plačano.

Prek študentskega servisa lahko delaš:

 • Dokler imaš veljaven status (si dijak ali študent).

 • Do dopolnjenega 26. leta starosti, če si izredni dijak (udeleženec izobraževanja odraslih).

 • Če diplomiraš ali magistriraš, imaš status do konca študijskega leta (do 30.9), v katerem si zaključil/a študij.

 • Če nisi redno zaposlen/a in nisi prijavljen/a v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje.

Član študentskega servisa si lahko, dokler imaš status dijaka ali študenta.

Ko izveš, da se boš zaposlil/a, nam sporoči datum začetka zaposlitve.

Skladno s pravilnikom o študentskem delu je član študentskega servisa lahko le dijak/študent, ki ima veljaven status, ni redno zaposlen in ni prijavljen v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje.

Primer: Špela se je dogovorila za redno zaposlitev z začetkom 1. 4. 2024. Pred tem datumom je poklicala na študentski servis in povedala, da se bo 1. 4. 2024 redno zaposlila. S tem datumom so se vse njene študentske napotnice zaključile in je bila izpisana iz študentskega servisa. Špela ni kršila nobenega zakona in pravilnika.

Jasen in natančen dogovor pred začetkom dela je nujno potreben, da med samim delom ali po njegovem zaključku ne pride do nesoglasij.

Če meniš, da delodajalec ne izpolnjuje dogovora, sklenjenega pred začetkom dela, nam to javi na e-mail: [email protected].

Nastopili bomo v vlogi mediatorja med tabo in delodajalcem in skušali rešiti nastali nesporazum.

Ne, statusa ti ni treba podaljševati, saj ga na e-Študentskem Servisu podaljšamo samodejno.

Če boš v tekočem šolskem letu vpisan/a v srednjo šolo, fakulteto ali visokošolski zavod v Sloveniji, bomo status podaljšali avtomatsko (podatke bomo pridobili iz Enotne evidence vpisov), zato ti ni treba pošiljati ali prilagati dokazila o statusu.

Kako podaljšam status?

Piši nam na [email protected] ali pokliči na najbližjo poslovalnico.

Poslovalnice

Obvestila

Image
03.07.2024

Nenavadna študentska dela in sanjski poklici mladih

Poletna izjava za medije

Preberi več
Image
28.06.2024

Poletni delovni čas poslovalnic

Bežigrad in Kampus

Preberi več