Napotnice

Napotnica je pravna podlaga za delo prek študentskega servisa, zato jo moraš vedno dvigniti pred pričetkom dela. To je pomembno, saj gre v nasprotnem primeru za delo 'na črno', v primeru inšpekcijskega pregleda pa bosta kaznovana delodajalec in študent ali dijak. Denarne kazni za take prekrške so visoke.

Naročanje napotnic

Napotnice lahko naročiš:

Za naročilo napotnice potrebujemo:

  • priimek in ime in tvoj rojstni datum,
  • naziv delodajalca, pri katerem boš opravljal/a delo,
  • vrsto dela.

Izdanih imaš lahko več napotnic za različna podjetja.
Če v enem podjetju opravljaš različna dela, imaš lahko prav tako izdanih več napotnic.

Posebne pogodbe o delovnem razmerju študenti in dijaki, ki delajo preko študentske napotnice, ne sklepajo. Napotnica nadomešča pogodbo, zato med podjetji in študenti ni treba sklepati dodatnih pogodb.

Si našel-a iskano informacijo?

X