Kdo lahko dela

Osnovnošolci

Osnovnošolci lahko prvič delajo prek študentskega servisa, ko dopolnijo 15 let in se vpišejo v srednjo šolo.

Dijaki

Redni dijaki, ki imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini in so dopolnili 15 let.

Redni in izredni študentje

Študentje, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali v tujini.

Udeleženci izobraževanja odraslih (izredni dijaki)

izredni dijaki, ki so mlajši od 26 let,
se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in strokovnega izobraževanja,
niso v delovnem razmerju,
niso prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe,
se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Tujci

Tujci, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji in tujci, ki študirajo v Sloveniji.

Kaj potrebujem za vpis v e-Študentski Servis?

  • Brezplačen bančni račun za prejemanje nakazil, ti uredimo v naših poslovalnicah,
  • e-mail,
  • številko mobilnega telefona,
  • davčno številko,
  • dokazilo o statusu študenta/dijaka:
    - potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto ali študentsko/dijaško izkaznico,
    - osnovnošolci (tisti, ki ste zaključili 9. razredi) potrebujete zaključno spričevalo in potrdilo o šolanju za 1. letnik srednje šole ali vpisnico.
  • Če boš v tekočem šolskem letu vpisan/a na fakulteto oziroma visokošolski zavod v Sloveniji, ti bomo status podaljšali avtomatsko (podatek bomo pridobili v Enotni evidenci vpisov), zato ti dokazila o statusu ni treba pošiljati.

Včlaniš se lahko prek obrazca na naši spletni strani.


Kako poteka delo prek študentskega servisa?

potek dela

Si našel-a iskano informacijo?

X