Kdo lahko dela

Osnovnošolci

Osnovnošolci lahko prvič delajo prek študentskega servisa, ko dopolnijo 15 let.

Dijaki

Redni dijaki, ki imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini in so dopolnili 15 let.

Redni in izredni študentje

Študentje, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali v tujini.

Udeleženci izobraževanja odraslih (izredni dijaki)

izredni dijaki, ki so mlajši od 26 let,
se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,
niso v delovnem razmerju,
niso prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe,
se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Tujci

Tujci, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji in tujci, ki študirajo v Sloveniji.

Kaj potrebujem za vpis v e-Študentski Servis?

  • osebni dokument,
  • davčno številko,
  • dokazilo o statusu študenta/dijaka:
    - potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto ali študentsko/dijaško izkaznico,
    - osnovnošolci (9. razredi) potrebujete zaključno spričevalo in potrdilo o šolanju za 1. letnik srednje šole.

Brezplačen bančni račun za prejemanje nakazil, ti uredimo v naših poslovalnicah.

Včlaniš se lahko prek spletne strani ali v naših poslovalnicah.

Si našel-a iskano informacijo?

X