Minimalna urna postavka

Zakonsko določena minimalna urna postavka za študenta/dijaka znaša:

  • BRUTO: 5,40 €
  • NETO: 4,56 € (nakazilo, ki ga študent/dijak prejme na bančni račun)

Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 % in se šteje v pokojninsko dobo.

Pripravili smo kalkulator za preračun bruto urne postavke v neto.

V primeru, da je urna postavka dogovorjena drugače: po dogovoru, po kosu, na anketo... mora biti plačana najmanj po minimalni urni postavki

Minimalna urna postavka za študentsko delo:

Leto 
(povezava do odredbe)

NETO urna postavka BRUTO urna postavka

Urna postavka od 1. 2. 2015 
(odredba)

3,80 € 4,50 €

Urna postavka od 1. 9. 2016 
(odredba)

3,83 € 4,53 €

Urna postavka od 1. 6. 2017 
(odredba)

3,90 € 4,61 €

Urna postavka od 1. 4. 2018 
(odredba)

4,00 € 4,73 €

Urna postavka od 1. 4. 2019 
(odredba)

4,13 € 4,89 €

Urna postavka od 1. 1. 2020 
(odredba)

4,56 € 5,40 €

Poglej, kako se delijo prispevki, pobrani od študentskega dela

Si našel-a iskano informacijo?

X