Pokojninska doba

Študentom in dijakom se odvaja 15,5 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se šteje v pokojninsko dobo.

Pokojninska doba se preračunava na podlagi bruto zneska na napotnici. Za informativni izračun preračunavanja pokojninske dobe klikni na informativni izračun.


Izpis o trajanju pokojninske dobe dobiš: 

  • na območni enoti ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) ali

Primer izpisa o trajanju pokojninske dobe 

Izračun pokojninske dobe je vezan na povprečno mesečno bruto plačo. V letu 2017 se en mesec pokojninske dobe prizna za vsakih doseženih 58 % povprečne plače, ki je bila v letu 2017 1.626,95 €. Za zasluženih 943,63 € bruto na napotnici se prizna en mesec pokojninske dobe.

V enem letu se študentu prizna največ 12 mesecev pokojninske dobe. Pokojninska doba se izračunava v mesecih in dnevih.

Dodatno pojasnilo s strani ZPIZ

Si našel-a iskano informacijo?

X