Pokojninska doba

Študentom in dijakom se odvaja 15,5 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se šteje v pokojninsko dobo.

Pokojninska doba se preračunava na podlagi bruto zneska na napotnici. Za informativni izračun preračunavanja pokojninske dobe klikni na informativni izračun.


Izpis o trajanju pokojninske dobe dobiš: 

  • na območni enoti ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) ali

Primer izpisa o trajanju pokojninske dobe 

Izračun pokojninske dobe je vezan na minimalno plačo. V kolikor študent v koledarskem letu zasluži vsaj 12 minimalnih plač 804,96 € BRUTO, se študentu prizna 12 mesecev pokojninske dobe. V enem letu se študentu prizna največ 12 mesecev pokojninske dobe.

Dodatno pojasnilo s strani ZPIZ

Si našel-a iskano informacijo?

X