Pokojninska doba

Študentom in dijakom se odvaja 15,5 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se šteje v pokojninsko dobo. Pokojninska doba se preračunava na podlagi bruto zneska na napotnici.

Za informativni izračun pokojninske dobe klikni na kalkulator.


Izračun pokojninske dobe je vezan na povprečno mesečno bruto plačo.
Povprečna mesečna bruto plača za 2019 je znašala 1.753,84 EUR.
1 mesec pokojninske dobe se prizna za vsakih doseženih 60 % povprečne plače.
V 1 letu se študentu prizna največ 12 mesecev pokojninske dobe.
Pokojninska doba se izračunava v mesecih in dnevih.

Izpis o trajanju pokojninske dobe dobiš: 

  • na območni enoti ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) ali

Si našel-a iskano informacijo?

X