Pokojninska doba

Študentom in dijakom se odvaja 15,5 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se šteje v pokojninsko dobo.

Pokojninska doba se preračunava na podlagi bruto zneska na napotnici. Za informativni izračun preračunavanja pokojninske dobe klikni na informativni izračun.


Izpis o trajanju pokojninske dobe dobiš: 

  • na območni enoti ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) ali

Primer izpisa o trajanju pokojninske dobe

Trajanje pokojninske dobe se ugotovi tako, da se prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 54% povprečne mesečne plače za leto 2015 in 56% povprečne mesečne plače za leto 2016, vendar največ 12 mesecev za posamezno koledarsko leto.

Dodatno pojasnilo s strani ZPIZ

Si našel-a iskano informacijo?

X