Pokojninska doba

Študentom in dijakom se odvaja 15,5 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se šteje v pokojninsko dobo.

Pokojninska doba se preračunava na podlagi bruto zneska na napotnici.

Za informativni izračun preračunavanja pokojninske dobe klikni na informativni izračun.


Izpis o trajanju pokojninske dobe dobiš: 

  • na območni enoti ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) ali
Izračun pokojninske dobe je vezan na povprečno mesečno bruto plačo.
Povprečna mesečna bruto plača za 2019 je znašala 1.753,84 EUR.
1 mesec pokojninske dobe se prizna za vsakih doseženih 60 % povprečne plače.
V 1 letu se študentu prizna največ 12 mesecev pokojninske dobe.
Pokojninska doba se izračunava v mesecih in dnevih.

PRIMER: Za zasluženih 840 € neto (994,08 € bruto na napotnici) se prizna en mesec pokojninske dobe. Za več izračunov klikni na Informativni izračun.

Si našel-a iskano informacijo?

X