Obremenitev in stroški študentskega dela

Od 1. februarja 2015 je v veljavi Zakon o spremembah in ureditvah zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je bil v uradnem listu objavljen 29. 12. 2014 in ureja razdelitev dohodkov študentskega dela na naslednji način:

Zakon o spremembah in ureditvah zakona o uravnoteženju javnih financ

Vse prispevke in konecijske dajatve, ki jih je potrebno odvesti pri študentskem delu za vas opravimo mi. Delodajalec s plačilom fakture študentskemu servisu skupaj plača vseh 7 prispevkov.

Delodajalcem tako ni potrebno oddajati nobenih dodatnih evidenc, poročil, statistik, obračunov.

Želite izračunati koliko podjetje stane študent?