Razdelitev prispevkov za študentsko delo

Od 1. februarja 2015 je v veljavi Zakon o spremembah in ureditvah zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je bil v uradnem listu objavljen 29. 12. 2014 in ureja razdelitev dohodkov študentskega dela na naslednji način:

Zakon o spremembah in ureditvah zakona o uravnoteženju javnih financ

Znesek na računu za opravljeno študentsko delo izračunamo tako, da bruto znesku na napotnici dodamo:

  • 16 % (koncesijska dajatev),
  • 2 % (dodatna koncesijska dajatev, ki gre v poseben sklad za izgradnjo študentskih domov in za izboljšanje študijskih pogojev na univerzah),
  • 15,74 % (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85 %, prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen po stopnji 0,53 %, prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %).

Skupni odstotek dajatev in prispevkov podjetja znaša 33,74 %, na to se obračuna še 22 % DDV.


Želite izračunati koliko podjetje stane študent?