Razdelitev prispevkov za študentsko delo

Od 1. februarja 2015 je v veljavi Zakon o spremembah in ureditvah zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je bil v uradnem listu objavljen 29. 12. 2014 in ureja razdelitev dohodkov študentskega dela na naslednji način:

Odstotki so izračunani na osnovi končnega zneska računa, ki ga prejme podjetje. 


Enostaven grafični prikaz

  • Neto prejemek dijakov/študentov znaša 59,86 %
  • Skupni odstotek davkov in prispevkov podjetja znaša 37,45 %. 
  • Stroški posredovanja dela študentskega servisa znašajo 2,69 %.

Odstotki so izračunani na osnovi končnega zneska računa, ki ga prejme podjetje. 


Želite izračunati koliko podjetje stane študent?