Pošiljanje napotnic na servis

Napotnico ali obračunski list lahko servisu posredujete: