Za študente in dijake
Page name

Pomembne informacije

Za sodelovanje z nami se registrirajte.

Po opravljeni registraciji se prijavite v e-poslovalnico za podjetja.

Vse v zvezi s študentskim delom urejate v e-poslovalnici:

 • obračunavate ure za opravljeno delo,
 • naročate napotnice,
 • oddate oglas za delo,
 • pregledate napotnice in račune,
 • pošljete sporočilo študentu na mail ali mobilni telefon,
 • imate arhiv vseh podatkov ...

Na voljo so vam naši svetovalci:

Boštjan Poljanšek (01) 72 98 380 [email protected]

Darko Krajnc (05) 67 10 020 [email protected]

Tanja Tašner (02) 79 80 564 [email protected]

Boštjan Čanžek (02) 230 29 27 [email protected]

Nataša Kolenc (05) 72 18 410 [email protected]

Mitja Kastelic (01) 72 98 355 [email protected]

Dogovor med delodajalcem in študentom je pomembna odskočna deska za dobro medsebojno sodelovanje. Da pozneje prihaja do čim manj nesoglasij, vam priporočamo, da:

 • se pred začetkom dela s kandidati dogovorite o vseh podrobnostih (plačilu, trajanju dela, dodatnih zahtevah, roku, v katerem lahko pričakujejo plačilo) in se tega dogovora tudi držite,
 • če ste objavili oglas za prosto delo, obvestite tiste kandidate, ki niso bili izbrani,
 • če študentov ne rabite več, jih o tem čim prej obvestite.

Poglejte si tudi nasvete, ki smo jih pripravili za študente.

S študentom se dogovorite, da se sam včlani preko spletne strani, tako da izpolni spletni obrazec.

OSNOVNOŠOLCI lahko delajo, ko zaključijo osnovno šolo in dopolnijo 15 let. Izpolnjena morata biti oba pogoja.

Primeri:

 • Osnovnošolec dopolni 15 let marca, dela lahko šele, ko zaključi osnovno šolo.
 • Osnovno šolo zaključi junija, 15 let dopolni 10. avgusta. Dela lahko šele od 10. avgusta dalje.
 • Dijak 1. letnik srednje šole zaključi junija, 15 let dopolni 10. novembra. Delaš lahko šele od 10. novembra dalje.

DIJAKI, ki imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini in so dopolnili 15 let.

REDNI IN IZREDNI ŠTUDENTJE, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali v tujini.

UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (IZREDNI DIJAKI),

 • ki so mlajši od 26 let,
 • se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in strokovnega izobraževanja,
 • niso v delovnem razmerju,
 • niso prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe,
 • se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

TUJCI, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji in tujci, ki študirajo v Sloveniji.

V primeru, da pride do nesoglasij, se lahko obrnete za nasvet na e-Študentski Servis.

Posredovali bomo kot mediator med vami in študentom.

Po naših izkušnjah se velika večina zapletov ob posredovanju študentskega servisa hitro in uspešno reši.

Zastavi vprašanje