Napotnice

Napotnica je pravna podlaga za delo prek študentskega servisa, zato jo je treba naročiti pred pričetkom dela. To je pomembno, ker gre v nasprotnem primeru za delo 'na črno' in v primeru inšpekcijskega pregleda bosta kaznovana oba z delodajalcem. Denarne kazni za take prekrške so visoke.

Napotnico lahko za svojega dijaka ali študenta naroči tudi delodajalec.

Za naročilo napotnice potrebujemo:

  • priimek in ime dijaka/študenta,
  • rojstni datum dijaka/študenta al naslov,
  • naziv delodajalca,
  • vrsto dela.

Dijak/študent ima lahko izdanih več napotnic za različna podjetja.
Če v enem podjetju opravlja različna dela, ima lahko za to podjetje izdanih več napotnic.