Napotnice

Napotnica je pravna podlaga za delo prek študentskega servisa, zato jo je treba naročiti pred začetkom dela.

To je pomembno, ker gre v nasprotnem primeru za delo 'na črno' in v primeru inšpekcijskega pregleda bosta kaznovana oba z delodajalcem. Denarne kazni za take prekrške so visoke.


Napotnico lahko za svojega študenta naročite tudi v podjetju:


Za naročilo napotnice potrebujemo:

  • priimek in ime študenta,
  • rojstni datum študenta ali mobilno številko,
  • naziv delodajalca,
  • vrsto dela.

Študent ima lahko izdanih več napotnic za različna podjetja.


Če v enem podjetju opravlja različna dela, ima lahko za to podjetje izdanih več napotnic.