Olajšave za leto 2019 in 2020

Ko računaš dohodnino, moraš vedeti, kolikšen je tvoj zaslužek (koliko ti je bilo nakazano od 1. 1. do 31. 12.) in kakšne so tvoje olajšave. Napovedi za odmero dohodnine ni treba oddajati, saj je postopek v celoti avtomatiziran.

 Posebna osebna olajšava:  3.302,70 € (leto 2019) oz. 3.500 € (leto 2020)

Pogoja:

  • Do nje so upravičeni rezidenti, ki imajo status študenta ali dijaka.
  • Starost do 26 let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).


Posebna osebna olajšava je študentu priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuješ pogoje zanjo.

PRIMER:

Če dopolniš 26 let 2. januarja in se vpišeš na fakulteto isto koledarsko leto oktobra, ne odvajaš akontacije dohodnine in si upravičen do posebno osebne olajšave. Akontacija dohodnine se ne odvaja, ker si v letu, v katerem si se vpisal/a, dopolnil 26 let.

Če dopolniš 26 let 2. novembra in se vpišeš na fakulteto v naslednjem koledarskem letu oktobra, odvajaš akontacijo dohodnine in nisi upravičen do posebne osebne olajšave. Akontacija dohodnine se odvaja, ker boš v letu, v katerem se boš vpisal, dopolnil 27 let.

Splošna olajšava:

leto 2019: 

6.519,82 € ali 3.302,70 + (19.922,15 - 1,49601 x skupni dohodek) ali 3.302,70 €

leto 2020: 

3.500,00  + (18.700,38 - 1,40427 x skupni dohodek) ali 3.500 €

Pogoj:

  • Dijaka/študenta drug rezident (starši) ne sme uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana. Če ga starši v svoji napovedi uveljavljajo vseh 12 mesecev, olajšavo izgubi, če ga uveljavljajo samo del leta, mu pripada sorazmeren del splošne olajšave.

    Starši lahko uveljavljajo vzdrževanega družinskega člana tako, da izpolnijo obrazec in ga pošljejo po pošti, veliko hitreje in povsem enostavno pa lahko to uredijo prek e-obrazca

Za zaslužek do 11.166,37 €
(velja za leto 2019


Za zaslužek do 13.316,83 € (velja za leto 2020)

znaša splošna olajšava 6.519,82 €.

prejmeš dodatno olajšavo, ki se izračuna linearno po posebni formuli: 3.500,00  + (18.700,38 - 1,40427 x skupni dohodek)

Za zaslužek med 11.166,37 € in 13.316,83 € (velja le za leto 2019) 

prejmeš dodatno olajšavo, ki se izračuna linearno, po posebni formuli:
3.302,70 + (19.922,15 - 1,49601 x skupni dohodek).

To pomeni, da se za vsak dodaten € dohodka olajšava zniža za 1,49601.

Če znaša zaslužek nad 13.316,83 € (leto 2019 in 2020)

znaša splošna olajšava 3.302,70 € (leto 2019) oz. 3.500 € (leto 2020).

Uveljavljaš lahko tudi dejanske stroške prevoza in nočitve tako, da do 5. 2. pošlješ zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad (Seznam uradov). Dejanske stroške lahko uveljavljaš tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, ki ga lahko enostavno narediš preko sistema eDavki.


Kaj se še samodejno upošteva v dohodninski napovedi?

Normirani stroški Prispevek za pokojninsko in  invalidsko zavarovanje
10 % od bruto zaslužka študenta 15,5 % od bruto zaslužka študenta

So stroški, ki jih ni potrebno dokazovati.

Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno olajšavo).

Dijaki in študenti plačujete od bruto zaslužka na napotnici prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5 %.

Si našel-a iskano informacijo?

X