Olajšave za leto 2020

1. Posebna osebna olajšava

Posebna osebna olajšava  3.500 €
Rezident, ki ima status študenta ali dijaka.

Starost do 26 let
(prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

Starši TE lahko uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.
Priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuješ pogoje zanjo.

2. Splošna olajšava

Splošna olajšava  
3.500 € + (18.700,38 € - 1,40427 x skupni dohodek) 3.500 €
za zaslužek do 13.316,83 € za zaslužek nad 13.316,83 €

Starši te NE smejo uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana.

Če te starši v svoji napovedi uveljavljajo vseh 12 mesecev, olajšavo izgubiš, če te uveljavljajo samo del leta, ti pripada sorazmeren del splošne olajšave.

3. Normirani stroški in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Normirani stroški Prispevek za pokojninsko in  invalidsko zavarovanje
10 % od bruto zaslužka študenta 15,5 % od bruto zaslužka študenta

So stroški, ki jih ni potrebno dokazovati.
Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno olajšavo).

Dijaki in študenti plačujete od bruto zaslužka na napotnici prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5 %.

4. Dejanski stroški prevoza in nočitve

Dejanske stroške prevoza in nočitve uveljavljaš tako, da do 5.2. pošlješ zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Si našel-a iskano informacijo?

X