Prijava za dijake/študente
Page name

Kdo lahko dela prek študentskega servisa?

Kdo lahko dela prek študentskega servisa?
  1. OSNOVNOŠOLCI lahko delajo, ko zaključijo osnovno šolo in dopolnijo 15 let. Izpolnjena morata biti oba pogoja.

  2. REDNI DIJAKI, ki imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini in so dopolnili 15 let.

  3. REDNI IN IZREDNI ŠTUDENTJE. Študentje, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali v tujini.

  4. IZREDNI DIJAKI (UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH), ki so mlajši od 26 let, se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in strokovnega izobraževanja, niso v delovnem razmerju, se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, niso prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) kot brezposelne osebe (če so prijavljeni zgolj v evidenco iskalcev zaposlitve na ZRSZ, lahko delajo, če so prijavljeni kot brezposelna oseba, ne morejo delati).

  5. TUJCI, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji in tujci, ki študirajo v Sloveniji.

  6. Po novem pa lahko delajo tudi TUJCI, KI SE ŠOLAJO V TUJINI.Tujci, ki prihajajo iz tretjih držav, potrebujejo dokazilo o stalnem prebivališču v Sloveniji.

Tujci, ki se šolajo v tujini, lahko delajo, pomembno je le OD KJE PRIHAJAJO, saj je od tega odvisno ali potrebujejo potrdilo o stalnem prebivališču ali ne:

  • Če prihajajo iz EU, Švice ali EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn), lahko delajo.
  • Če prihajajo iz TRETJIH DRŽAV (vsaka država, ki ni članica Evropske unije razen Švice, Norveške, Islandije in Lihtenštajn), morajo imeti potrdilo o stalnem prebivališču v Sloveniji, da lahko delajo.
  • Če prihajajo iz TRETJIH DRŽAV in so na mednarodni izmenjavi v Sloveniji, lahko delajo.

Obvestila

Image
03.07.2024

Nenavadna študentska dela in sanjski poklici mladih

Poletna izjava za medije

Preberi več
Image
26.06.2024

Prejeli smo bronasto priznanje za inovacijo Gospodarske zbornice Slovenije

"Obvesti me"

Preberi več