Prijava za dijake/študente
Page name

Zakaj vzeti na delo tudi tuje študente?

Zakaj vzeti na delo tudi tuje študente?

Slovenski delodajalci imate edinstveno priložnost, da izkoristite prednosti zaposlovanja tujih študentov, ki študirajo v Sloveniji ali pa so v državi v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Glede na trenutne demografske trende in pomanjkanje mladih kandidatov na trgu dela je povpraševanje s strani delodajalcev po kvalificiranih tujih študentih vedno večje. Letno v Sloveniji dela že okoli 8.000 tujih dijakov in študentov, kar kaže na rastoči interes delodajalcev.


Kakšen je postopek zaposlovanja tujih študentov?

Postopek zaposlovanja tujih študentov je preprost in enak kot pri slovenskih študentih.

Prek študentskega servisa lahko delajo tuji študenti, ki:

 • v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji,
 • študirajo v Sloveniji,
 • se šolajo v tujini. Če prihajajo iz tretjih držav, potrebujejo dokazilo o stalnem prebivališču v Sloveniji.

Poleg izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev si mora tuj državljan v Sloveniji urediti davčno številko in EMŠO.

Mnogi tuji študenti se hitro naučijo slovenskega jezika in so zelo motivirani za delo, kar zmanjšuje morebitne komunikacijske ovire in vodi do hitre integracije v delovno okolje.


Zaposlovanje tujih študentov prinaša številne koristi:

Pomanjkanje domačih kandidatov za delo: tuji študenti lahko zapolnijo vrzeli.

Specifične veščine in znanje: tuji študenti prinašajo unikatne spretnosti.

Inovativnost in kreativnost: raznolikost vodi k boljšemu reševanju problemov.

Povečanje produktivnosti: sveže ideje in motivacija.

Sezonske potrebe: npr. v turizmu, kjer domačih kandidatov za delo ni dovolj.


Kako preseči pomisleke in izkoristiti prednosti?

 • Znanje slovenskega jezika: Študenti iz tujih držav, ki opravljajo študentsko delo v Sloveniji, se skozi delo hitreje in lažje naučijo slovenskega jezika in uporabne komunikacije, kar je koristno za njihovo izobraževanje in karierno pot.

 • Zagotovitev financ za preživetje: Študenti in dijaki iz tujih držav si z opravljanjem študentskega dela sami zagotovijo sredstva za preživetje v Sloveniji. Študentsko delo zanje predstavlja tudi vir dodatnih prihodkov za kritje stroškov študija in življenja v Sloveniji.

 • Lažja integracija v okolje: Skozi delo in s komuniciranjem v slovenščini na delovnem mestu se lažje in hitreje integrirajo v naše okolje. Z zgodnjim vključevanjem mladih tujcev v šolski sistem (že kot dijaki in študenti) in študentsko delo, bi se lahko povečala možnost, da tuji mladi ostanejo v Sloveniji dolgoročno, razvijejo pripadnost novi kulturi ter se izobrazijo v poklicih, ki jih država potrebuje.

 • Potrebe Slovenije po kvalificirani delovni sili: Glede na vsesplošno pomanjkanje kadrov na trgu dela, so kvalificirani mladi iz tujih držav, ki imajo željo in motivacijo se šolati in delati v Sloveniji več kot dobrodošli.

 • Dodatne delovne izkušnje: Študentsko delo v Sloveniji daje tujim študentom priložnost za pridobivanje delovnih izkušenj, ki jim lahko koristijo v prihodnji karieri, hkrati pa jim omogoča neposreden stik z delodajalci.

 • Raznolikost in obogatitev lokalne skupnosti: Prisotnost študentov iz tujih držav prispeva k raznolikosti in medkulturnemu izmenjevanju, kar je koristno za študente, delodajalce, šole in lokalno okolje ter za spodbujanje strpnosti in odprtosti. Študentje se lahko učijo drug od drugega in razvijajo nove perspektive in ideje.

 • Mednarodne povezave: Študenti iz tujih držav lahko vzpostavijo mednarodne povezave in stike, ki so lahko koristni v prihodnosti pri iskanju zaposlitve ali poslovnih priložnosti.


Katere panoge že sodelujejo s tujimi študenti?

Največje povpraševanje po tujih študentih prihaja iz naslednjih sektorjev:

➡️ Visoko strokovna in specializirana dela: visokotehnološka delovna mesta, IT razvijalci, inženirji, prevajalci.

➡️ Mednarodna podjetja in Start-upi.

➡️ Preprosta ročna ali fizična dela, kjer ni treba znati slovenskega jezika:

 • lažja dela v proizvodnji ali skladišču (pakiranje, rezanje, zlaganje, sestavljanje, kontrola,…),
 • dostava hrane in/ali izdelkov,
 • selitve, čiščenje,
 • pomoč v kuhinji (pomoč pri pripravi hrane, pomivanje posode,…),
 • pomožna dela v skladišču (urejanje artiklov, polnjenje polic, nabiranje izdelkov za spletna naročila, delo v hladilnici).

📢 NASVETI

 • Ko boste prejeli prijavo na delo od dijaka/študenta, ki ne prihaja iz Slovenije, mu dajte priložnost in ga povabite na razgovor ali delo.
 • Če je ovira jezik, si pomagajte s prevodi, da se dogovorite za razgovor, delo ali odgovorite na prijavo za delo (google prevod, chat gpt).
 • Zagotovo imate koga v podjetju, ki bi ga veselilo delo in komunikacija s tujim dijakom/študentom.

👉 ZANIMIVOST

Tuji študenti prihajajo iz več kot 120 različnih držav, a le iz štirih je bilo na študiju v Sloveniji vpisanih več kot 1.000 študentov – iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Severne Makedonije in Srbije. Po 24. 2. 2022 je zaznati občuten porast tujih študentov iz Rusije in Ukrajine.

V Sloveniji se na multikulturnost, ki je v sosednjih državah že čisto običajna, šele navajamo. Na e-Študentskem Servisu se trudimo, da informiramo in izobražujemo obe strani, tako tuje dijake in študente kot delodajalce. Napredek je že opazen, saj je vedno več delodajalcev pripravljenih ponuditi priložnost za delo tudi tujcem.

Obvestila

Image
03.07.2024

Nenavadna študentska dela in sanjski poklici mladih

Poletna izjava za medije

Preberi več
Image
26.06.2024

Prejeli smo bronasto priznanje za inovacijo Gospodarske zbornice Slovenije

"Obvesti me"

Preberi več