Ustvarite res dober življenjepis!

Ustvarite res dober življenjepis!

Na zaposlitveni oglas boste poslali svoj življenjepis - na osnovi tega si bo zaposlovalec ustvaril prvi vtis o vas. Če ta ne bo preveč dober, potem je verjetnost, da boste povabljeni na intervju in dobili razpisano delo, majhna. Da bi bilo zavrnitev čim manj, vam ponujamo sklop vsebin, kako pripraviti res dober življenjepis.

Namen

Predstavitev je samostojno marketinško orodje, uporabljeno, da bi pridobili zaposlitveni razgovor. Podatki v življenjepisu se posredujejo na kratek in jedrnat način, osredotočeni so h kariernim ciljem in naslovljeni na specifičnega delodajalca.

Priprava

Pisanje vašega življenjepisa bo težaško delo, dokler ne boste opredelili svojih kariernih ciljev, želenih področij dela in vrste delodajalcev, na katere se želite osredotočiti pri iskanju zaposlitve. Ko boste ugotovili, na kakšen način se življenjepis uporablja, boste sposobni napisati učinkovit in jasen življenjepis, ki prinaša rezultate.

Pomembno!

Delodajalci porabijo za branje posameznega življenjepisa zelo malo časa: od dvajset do trideset sekund.

Vrste življenjepisov 

Podatki, vezani na sposobnosti in izkušnje, so lahko predstavljeni v kronološki (časovno-kontinuirani) obliki, funkcijski obliki ali kombinaciji obeh. Vsaka oblika ima svoje prednosti in slabosti. Za izbiro tipa predstavitve, ki najbolj ustreza vaši strategiji, preglejte sledeče opisne podatke in primere življenjepisov.

Kronološka oblika življenjepisa  

V kronološki obliki življenjepisa predstavite svoje pretekle delovne izkušnje; začnite z zadnjim delovnim mestom. Poudarite delovne nazive in delodajalce, odgovornosti in dosežke podrobneje opišite. Kronološka oblika življenjepisa je lahko berljiva in lahko lepo prikazuje vzpon kariere. Primerna je za vse tiste, ki imate jasno postavljene karierne cilje, vaši zaposlitveni objektivi sovpadajo s preteklimi delovnimi izkušnjami.

Kronološka vrsta življenjepisa je primerna, kadar:

 • iščete zaposlitev na področju, na katerem ste že delali;
 • vaše prejšnje zaposlitve nakazujejo karierni napredek;
 • delate na področju, kjer so uporabljene tradicionalne metode iskanja zaposlitve (npr. šolstvo, vladne službe). 

Kronološka predstavitev ni primerna, ko:

 • spreminjate karierno področje;
 • ste pogosto menjali delodajalce;
 • ne želite izpostavljati svoje starosti;
 • ste bili v zadnjem času odsotni s trga dela ali imate velike »luknje« med posameznimi zaposlitvami.

Funkcijska vrsta življenjepisa  

Pri funkcijski vrsti življenjepisa se spretnosti in dosežki razvijajo skozi delo, poudarijo se akademske in predstavniške izkušnje. Poudarite veščine in sposobnosti, zakrijete pa primanjkljaj delovnih izkušenj ali morebitne vrzeli v zaposlitveni karieri.

Funkcijska predstavitev je primerna, ko:

 • poudarjate veščine, ki niso bile uporabljene na zadnjih delovnih mestih;
 • poudarjate veščine in dosežke, ne pa svoje zaposlitvene preteklosti;
 • želite spremeniti tok svoje kariere;
 • se ponovno vključujete na trg dela kot iskalec;
 • tržite veščine in izkušnje, pridobljene na tečajih in/ali med prostovoljnim delom;
 • v preteklosti rast vaše kariere ni bila nepretrgana in rastoča;
 • imate vrsto delovnih izkušenj na vsebinsko različnih področjih;
 • je bilo vaše delo honorarne, svetovalne ali začasne narave.
Funkcijska vrsta življenjepisa ni primerna, ko:
 • imate malo delovnih ali vodstvenih izkušenj;
 • želite poudariti napredovanje in rast kariere;
 • delate na zelo tradicionalnih področjih, kot so poučevanje, računovodstvo in politika, kjer mora biti poudarjena zaposlenost.

Kombinirana vrsta življenjepisa

Ta oblika vsebuje elemente kronološkega in funkcijskega tipa. Predstavlja primere dosežkov in veščin po področnih kategorijah ali v samostojnem razdelku, imenovanem »povzetek kvalifikacij“. Vsebuje tudi kratek pregled prejšnjih zaposlitev in povzetek izobraževanja. Ta oblika je primerna za tiste, ki si želijo najti zaposlitev na drugem kariernem področju, ali tiste, ki želijo »reklamirati« svoje najbolj tržljive veščine in spretnosti.

Kaj želite doseči? 

Sestavljanje življenjepisa  

Kategorije podatkov, ki jih vnašate v življenjepis, naj odgovarjajo naslednjim vprašanjem:

 • Osebni podatki Kdo ste in kako ste lahko dosegljivi?
 • Karierni cilj Kaj bi želeli delati?
 • Znanja in veščine Kaj lahko naredite?
 • Izobrazba Kaj ste se naučili?
 • Zaposlitvene izkušnje, kaj ste do sedaj naredili?

Razdelite kategorije glede na to, kaj je delodajalcu pomembneje, in glede na svoje karierne cilje. Svež univerzitetni diplomant z omejenimi izkušnjami bo praviloma postavil izobrazbo na prvo mesto, saj je to njegova bistvena kvalifikacija. Izobrazba bo ravno tako na prvem mestu, ko je le-ta nujno zahtevan pogoj za kvalificiranje (npr. za delo v šolstvu, pravu, medicini ali na tehničnih področjih). Če želite poudariti svoje delovne ali vodstvene izkušnje ali pa povprašujete po delu na področju prodaje, stikov z javnostjo in oglaševanja, je priporočljivo začeti predstavitev z opisom delovnih izkušenj.

Osebni podatki

Življenjepis začnite z navedbo svojega imena. Uporabite velike črke ter mastni tisk.

Vključite naslov ulice, mesto, poštno številko, in če gre za tujino, tudi državo.

Dodajte svojo telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi med tednom (med 9. in 17. uro). Posebej označite svojo službeno in delovno številko ali pa številko za sporočila (telefonska tajnica).

Dodajte e-naslov, če ga dovolj redno pregledujete.  

Karierni cilji

Namen navajanja kariernega cilja je v tem, da obvestite delodajalca o svojih kariernih interesih. Dobro postavljen cilj zajema vrsto in stopnjo položaja, vrsto in tip organizacije ter naloge/kvalifikacije.

Navajanje kariernega/zaposlitvenega cilja je prednost, ko:

 • želite izraziti svoje interese in razmišljate, na katerem mestu bi v organizaciji najbolje delali;
 • želite dati vtis osredotočene, samozavestne osebe.

Navajanje kariernega/zaposlitvenega cilja ni prednost, ko je cilj:

 • preveč širok in nerazumljiv, izraža neodločnost;
 • preveč izjemen, kar vas oddaljuje od delovnih mest, za katera bi lahko kandidirali.

Vaša znanja

Povzetek kvalifikacij ali izkušenj

Povzetek kvalifikacij zajema pregled vaših delovnih izkušenj. Če nimate dovolj delovnih izkušenj, predstavite svoje akademske izkušnje, izkušnje v prostovoljnem delu ali delu v društvih. Na splošno je povzetek primernejši za tiste s številnimi delovnimi izkušnjami, za tiste, ki menjajo kariero in želijo predstaviti prenosljive veščine, in tiste, ki imajo izkušnje s povsem različnih področij.

Primer:

Izvrsten urednik, poročevalec novic in pisec reklam ter oglasov. Dokazljive sposobnosti v projektnem menedžmentu in razvoju kadrov.

Dvoletne izkušnje na delovnem mestu administratorja, štiriletne izkušnje poučevanja v tujini, M. B. A. iz mednarodnih poslovnih in informacijskih sistemov, univerzitetni diplomant iz matematike, aktivno znanje francoskega jezika.

Izobrazba

Če se vaša izobrazba nanaša na vaše cilje in je zaključena v roku zadnjih treh let, jo lahko navedete takoj na začetku življenjepisa. Če ni, naj bo v življenjepisu predstavljena šele po predstavitvi delovnih izkušenj.

Začnite z zadnjim končanim šolanjem ali izobraževanjem, ki ste ga opravljali. Ostalo izobraževanje in akademske nazive razvrstite v obratnem kronološkem vrstnem redu. Poudarite (izpostavite) svoj akademski naziv z mastnimi ali s tiskanimi črkami.

Če je akademski naziv pomemben pri iskanju vašega želenega delovnega mesta, začnite z nazivom in smerjo programa, napišite, na kateri univerzi ste študirali, kraj fakultete in datum zaključka šolanja ali navedite, kdaj boste zaključili s šolanjem. Primer: univ. dipl. soc., sociologija – analitska smer, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, maj 2003.

Če se izobrazba ne nanaša neposredno na vaš zaposlitveni cilj, začnite z univerzo, nato z lokacijo, nazivom in smerjo programa ter datumom zaključka šolanja. Če imate manj kot dva semestra do zaključka šolanja, ne uporabljajte izrazov »pričakovan« in »napovedan« pri določanju datuma zaključka izobraževanja. Če imate visoko povprečno šolsko oceno, jo vključite v življenjepis.  

Primer:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, univ. dipl. inž. str., december 2001, povprečna ocena: 8,9.

Izobrazbeni poudarek  

To predstavitveno področje je zelo učinkovito, ko imate izkušnje iz vašega izobraževanja, ki so zelo pomembne in se neposredno nanašajo na obvladovanje vašega želenega delovnega položaja. Dodajanje tega področja v življenjepis je še posebej koristno, če razvijate sposobnosti in specifična znanja s pomočjo izobraževanja, ob tem pa znanje raje dopolnjujete s sorodnimi aktivnostmi kot pa z delovnimi izkušnjami. To predstavitveno področje se tako lahko uporablja za poudarjanje različnih tečajev, raziskovanj, študija, vodstvenih in študentskih aktivnosti, ki dopolnjujejo vaš končni zaposlitveni cilj. K izobrazbi vključite pomembnejše opravljene tečaje, ki so povezani z razpisanim delovnim mestom.

Primer:

Investiranje v virtualno borzo: Vložil sem sredstva v vrednostne papirje 12 podjetij, ob prodaji le-teh pa iztržil 15 % dobiček od prodaje, s katerim sem dosegel drugi najboljši rezultat virtualne igre.

Tečaj marketinške raziskave: Analiziral sem možnosti prodora slovenskih farmacevtskih industrij na trge Evropske unije z metodo SWOT-analize; za to raziskavo sem prejel tudi posebno raziskovalno nagrado.

Morda boste želeli opisati raziskave, ki ste jih opravljali.  

Primer:

Strojna fakulteta, Medicinska fakulteta: Dizajniranje stroja za izdelavo plastičnih mas, ki se uporabljajo v medicinske namene.

Renault Revoz: Raziskava ekonomičnosti porabe goriva v šestih modelih vozil znamke Renault.

Izkušnje - najpomembnejši del vsakega CV-ja  

Delovne izkušnje (kronološke)

Začnite z opisom najbolj svežih delovnih izkušenj, tem namenite več opisa. Če se vaši delovni nazivi nanašajo na aktualno delovno mesto, na katerega se prijavljate, začnite vsako predstavitev z delovnim nazivom. Uporabite prvi in zadnji mesec ter leto, da bi zajeli obdobje, v katerem ste bili zaposleni.

Primer:

Inženir za telekomunikacije, Simobil Vodafone d. d., Ljubljana, september 1997–januar 2004

Podrobneje opišite od tri do pet zadnjih delovnih mest (če ste jih že imeli toliko). Predstavite svoje zadnje delovne dolžnosti in naloge, če so bistvene za pridobitev delovnega mesta, ki ga želite. Ne prikazujte prav vseh svojih premestitev in napredovanj pri delodajalcih. Podrobneje prikažite le najbolj sveže zaposlitve in na kratko povzemite najaktualnejša napredovanja. Ne pretiravajte s ponazarjanjem veščin in sposobnosti, ki so skupne večini delovnih mest. Znotraj vsakega opisanega delovnega mesta poudarite pomembnejše naloge in odgovornosti, ki prikazujejo vaše sposobnosti in pristojnosti. Ni vam treba vključevati vseh odgovornosti, ker lahko nekatere delodajalec že vnaprej predvidi z branjem vašega opisa. Opisovanje delovnega mesta povežite z bodočimi delovnimi/kariernimi cilji. Če pišete življenjepis na dveh straneh, bodite pozorni, da najpomembnejše podatke umestite na prvo stran.

Delovne izkušnje (funkcijske)

Uporabite od dva do štiri vsebinske dele, da povzamete vsa področja funkcijskih veščin ali izkušenj.

 • Razvijte opis funkcijskih veščin in izkušenj s poudarkom na tistih, ki so še posebej koristne za delodajalca in/ali se najbolj nanašajo na vaše poklicne želje.
 • Na kratko opišite svoje veščine in znanja: prikažite jih v ustreznih kategorijah glede na njihovo funkcionalnost.
 • Razvrstite fraze (povedi) znotraj vsake kategorije, tako da postavite najpomembnejša znanja in veščine na prvo mesto.  

Primer:

Pisanje:

 • Pisanje o kulturnih dogodkih in prireditvah na straneh o kulturi v časniku Delo.
 • Soavtor knjige Slovensko kulturno gibanje od Valvasorja do danes, ki je bila izdana kot učbenik Filozofske fakultete.
 • Urednik in založnik mesečnika Lipa, samozaložba.
 • Sodelavec in avtor člankov v mesečniku Kinotečnik, ki ga izdaja Slovenska kinoteka. 

Povzemite kratko zgodovino delovnih izkušenj na koncu vsakega vsebinskega funkcijskega dela, tako da navedete naziv delovnega mesta, delodajalca in datum. Če nimate delovnih izkušenj ali jih imate zelo malo, odstranite funkcijski del, ki govori o zaposlitvah, ali na kratko obnovite naravo vaših del brez dodajanja podrobnosti.  

Tako kronološke kot funkcijske vrste življenjepisov morajo biti jedrnate, s poudarkom na vaših izkušnjah in dosežkih. Življenjepis je pogosto vaš prvi adut v stiku z delodajalcem in lahko dramatično vpliva na njegovo predstavo o vas. Naj vam ne bo škoda časa (ali denarja) za pridobitev odličnega aduta v boju za delovno mesto – dobro pripravljenega življenjepisa. 

 

Aleš Zaletel, Damjan Palčič

Si našel-a iskano informacijo?

X