Življenjepis svežega diplomanta

Življenjepis svežega diplomanta

Sedaj, ko imate diplomo v žepu, ste prepričani, da ste od vašega izbranega študija pridobili neko določeno uporabno znanje iz vašega študijskega področja. Na vrsti je zahtevna naloga - Kako boste prenesli vaše študijske izkušnje v svet praktičnega dela?

V tem trenutku ste postavljeni pred dejstvom, da morate opraviti nekaj pomembnih življenjskih odločitev, ena od teh je - V katero smer po faksu? Nobena pot ni vnaprej jasno določena in ne boste mogli natančno vedeti, kam vas bo pripeljala.

Vendar pogumno! Že do sedaj ste prehodili dober del poti: šli ste na študij, ki ste si ga izbrali; obiskovali ste šolske predmete, v katerih ste uživali; prijetno ste se imeli s sošolci; opravili ste nekaj študentskega dela in spoznali nekaj organizacij. Sedaj morate možne opcije, ki so na razpolago osebam z vašim profilom zanimanj in kvalifikacij. Potrebujete dve vrsti informacij – informacije o sebi in informacije o svetu dela!

Kako se boste predstavili?
Ljudje se spreminjamo. Revizija ali mogoče ponovno razkritje vaših zanimanj, veščin, vrednot in ciljev bo lahko za vas zelo pomirjujoč obred. Čiščenje misli od klišejskih omejitev, ki ste si jih sami postavili v preteklosti, in pogled vnaprej, proti vašim naslednjim korakom, lahko povsem odženejo vaše negotovosti. Če boste prišli pred delodajalca z razčiščenimi pojmi, kdo ste in kaj hočete, boste zagotovo nanj naredil boljši vtis.

Kaj vam je dal študij?
Naslednji pregleden seznam veščin vam lahko pomaga, da lažje določite vaše kvalifikacije, ki jih lahko ob pomanjkanju konkretne delovne zgodovine (beri: nič delovne dobe) iznajdljivo uporabite pri pisanju vaše osebne predstavitve delodajalcem:
- PISANJE: Šolski predmeti in tečaji, ki zahtevajo pisno izražanje. Pisanje seminarskih nalog, referatov, člankov, okrožnic, poročil, pisem.
- GOVORJENJE: Šolski predmeti, ki zahtevajo govorno izražanje. Odgovarjanje na vprašanja in izmenjava mnenj v razredu. Udeležba na retoričnih seminarjih, šolskih ali izvenšolskih sestankih. Javni nastopi. Nastopanje pred množico ljudi.
- RAČUNALNIŠKA PISMENOST: Naštejte programe, operacijske sisteme in softwearske podlage, ki jih obvladate.
- UPRAVLJANJE SKLADOV: Upravljanje finančnih skladov šolskih ali izvenšolskih organizacij. Samozaposlitev kakršnekoli vrste. Administrativno delo v katerikoli organizaciji, ki vključuje odločanje o finančnih zadevah.
- PRODAJANJE: Prodajanje kateregakoli proizvoda, storitve, ali ideje kateremukoli posamezniku, društvu, šolski ali izvenšolski organizaciji ali lokalnemu podjetju.
- VODENJE: Vodstvene vloge v šolskih in izvenšolskih organizacijah. Delo, ki zahteva organiziranje in vodenje drugih ljudi. Vsaka zadolženost in odgovornost, ki je vključevala vodenje virov, ljudi itd.
- ANALITIČNE VEŠČINE: Šolski predmeti ali tečaji, ki razvijajo veščine razmišljanja, logičnega mišljenja, predstav itd. Vsako delo ali druga zadolženost, kjer ste reševali probleme ali razvijali nove ideje.
- NADZIRANJE: Dela kot nadzornik, učitelj, asistent, delovodja, poslovodja ali katerikoli druga zadolžitev, pri kateri ste nadzirali delo ali dejanja drugih.
- REŠEVANJE PROBLEMOV: Pridobitev soglasja, uporaba omejenih virov, ustvarjanje novega pristopa.
- MOTIVIRANJE: Skupine, ki ste jih vodili, spodbujali, vaša dodana vrednost k napredku skupin.

Vsaka veščina, ki ste jo pridobili, lahko v določenem primeru pripomore k vaši zaposlitvi. Poskusite pri pisanju svojega življenjepisa upoštevati in poudariti tiste, ki so za razpisano delo bolj pomembne.

MojeDelo.com

Si našel-a iskano informacijo?

X