Vprašanja o plači

Kako na razgovoru odgovoriti na vprašanje o plači


Plačilo za delo, ki ga opravljamo, ima pomembno vlogo pri motivaciji in učinkovitosti posameznika. Če s plačilom nismo zadovoljni, lahko to pripelje do slabših rezultatov dela, kar lahko našo plačo še zniža.

Kdaj se začne »boj« za plačo? Na razgovoru? Kako odgovoriti na vprašanja »S kakšno plačo bi bili zadovoljni?«. Odgovor je na prvi pogled sila preprost. Odgovorite realno, toliko, kolikor pričakujete – ne preveč in ne premalo. Ne glede na odgovor, ki ga boste na razgovoru povedali v obliki številke, pa še vedno ne veste, kaj si o vašem odgovoru misli delodajalec. Ali se mu zdi vaša zahteva previsoka ali prenizka? Kako na odločitev delodajalcev vpliva vaš odgovor? Se lahko zgodi, da vas zato ne bodo izbrali? Kakšen vtis pustite, če je vaša ciljna plača previsoka, in kakšnega, če je prenizka?

Iskalca zaposlitve vedno vprašamo, kakšno plačilo pričakuje

Delodajalci pri iskanju ustreznih kandidatov za zasedbo prostih delovnih mest vedno povprašajo tudi po plači, ki jo iskalec zaposlitve pričakuje. To je smiselno, saj je treba ugotoviti, ali so pričakovanja kandidata vsaj približno v skladu z objektivnimi možnostmi.

Delodajalci imajo neke osnovne plače za posamezna delovna mesta

Večina delodajalcev ima oblikovane pravilnike ali druge akte, s katerimi določajo osnovne plače za posamezna delovna mesta. Nekatera podjetja se poslužujejo sistemizacije delovnih mest, s katero je za vsako delovno mesto določena tudi osnovna plača. Ponekod se plačilo posameznika določa glede na pravilnik o nagrajevanju, odvisno predvsem od delovnega mesta, kakovosti kandidata, njegove delovne uspešnosti in uspešnosti družbe. Kandidatom so večinoma možnosti napredovanja predstavljene že ob podpisu pogodbe. Ko se izbranemu kandidatu predstavi ponudbo, se hkrati pripravi tudi okvirne izračune, da si predvideni kandidat lažje predstavlja, kaj mu podjetje ponuja. Tudi način napredovanja, ki je po nastopu delovnega mesta naslednja stopnja rasti, je v večini podjetij določen vsaj z nekaterimi okviri. Napredovanje je odvisno od uspešnosti in sposobnosti kandidata, razvoja družbe in fluktuacije zaposlenih. Sistem nagrajevanja je jasen, kvantificirati pa se vsega ne da, saj odločajo tudi kvalitativni dejavniki, kot je na primer pomoč sodelavcem.

Zgolj vaš odgovor o plači na razgovoru ne bo vplival na odločitev delodajalca

Plača je sicer pomemben dejavnik tako za delodajalca kot iskalca zaposlitve, vendar pa še zdaleč ni najpomembnejši. Delodajalci iščejo pri kandidatih za prosta delovna mesta tudi druge lastnosti. Ker želijo delodajalci kandidate čim bolje spoznati že pred nastopom dela, morate kot iskalec zaposlitve največkrat na več razgovorov k istemu delodajalcu. Le tako lahko znanja in sposobnosti primerjajo s pričakovanim plačilom ter njihovimi možnostmi. Če so to ujema, je za vse vpletene rezultat sprejemljiv, sicer pa na podlagi želja ne zaključujejo mnenja o kandidatu. Cena dela, ki jo kandidat postavi, v ničemer ne vpliva na  percepcijo njegovih izkušenj ali uspešnosti. Ustvari pa dober vtis tisti, ki postavi objektivno ceno. To pomeni, da se je o razmerah na trgu dela  pozanimal in da je zmožen objektivne presoje.

Tudi če boste postavili previsoko plačo, vam bo delodajalec ponudil nižjo plačo
Jasno je, da delodajalci iščejo kakovosten kader za zasedbo prostih delovnih mest v podjetjih, zato vam bodo v večini primerov ponudili tako plačilo, ki so vam ga pripravljeni dati. Odločitev o tem, ali boste nižje plačilo sprejeli ali ne, je seveda vaša. To plačilo ni odvisno od tega, kakšno začetno plačilo postavi iskalec zaposlitve (prenizko ali previsoko). Pomembno je, da sta s plačo zadovoljna tako posameznik kot podjetje in da so razlike v plačah med zaposlenimi posledica njihove delovne uspešnosti in zahtevnosti delovnega mesta, ne pa pogajalskih zmožnosti posameznikov. Podjetja iščejo prave posameznike za prava delovna mesta – ne preveč in ne premalo kvalificiranih –, kandidatom pa tudi povedo, da lahko v primeru nadpovprečnih delovnih rezultatov pričakujejo tudi napredovanje.

Plačo na razgovoru povejte iskreno in objektivno
Laž ima kratke noge, zato je najbolje, da ste tudi glede plače na razgovoru iskreni. Če boste navedli prenizko plačo, se lahko zgodi, da boste že prvi dan nastopa nove službe nezadovoljni, če pa boste navedli previsoko plačo, obstaja možnost, da službe ne boste dobili ali da bodo pričakovanja delodajalca višja od tistih, ki jih lahko izpolnite. Kandidati morajo biti iskreni in povedati tako plačilo, kot se jim glede na njihovo kakovost in zahtevnost delovnega mesta zdi korektno. Slabo je, če kandidat postavi prenizko ceno, potem pa je že prvi dan službe nezadovoljen s plačo. Prav tako pa je slabo, če pričakuje nestvarno visoko plačilo in zato sicer dobre službe ne dobi.

Določite mejo, pod katero službe ne bi sprejeli
Ena od možnosti, da se izognete neprijetnemu vprašanju »Kakšno plačilo za delo pričakujete?«, je postavitev meje minimalne plače, za katero ste še pripravljeni sprejeti delo. Delodajalci na podlagi izkušenj iz selekcijskih razgovorov ugotavljajo, da je kandidatom za zaposlitev pogosto neprijetno opredeliti začetno plačilo ali pa tega ne želijo in bi raje izvedeli, kaj ponuja podjetje. Kandidat mora pred razgovorom dobro razmisliti o svojih pričakovanjih glede plačila. Določi naj mejo, pod katero službe ne bi sprejel, ali pa pove, kakšno plačilo ima trenutno in da pričakuje vsaj toliko oziroma več. Iskalci zaposlitve pa naj nikakor ne povedo pričakovane plače samoiniciativno, ampak naj počakajo, da jih o njej povpraša delodajalec. Tega naj nikakor ne sprašujejo že na prvem razgovoru.

S tehtnimi argumenti lahko višjo plačo dosežete kadar koli
Pogosto se dogaja, da zaposleni ne vedo, kako, ali pa se bojijo povedati svojim nadrejenim, da s plačo, ki jo prejemajo za svoje delo, niso več zadovoljni. Do svojega neposrednega šefa moraš vedno imeti možnost pristopiti – če te možnosti in možnosti za odkrit pogovor ni, je najbolje že danes začeti iskati drugo zaposlitev. Prvi pogoj, ki mora biti izpolnjen pred pogajanji o višji plači, so tehtni argumenti za povišanje. Ti so tisti, ki vas lahko pripeljejo do višje plače. Zahteva zaposlenega mora biti stvarna, argumentirana – nadpovprečni rezultati dela – in vidna – vidni uspehi pri delu.  Posameznik naj argumentira, zakaj si zasluži višjo plačo in kaj je zanjo pripravljen narediti, hkrati pa odsvetuje utemeljitve povišic v smislu 'tam čez cesto mi ponujajo več'.

Natalija Kunstek

Si našel-a iskano informacijo?

X