Ustvarjanje življenjepisa

Ustvarjanje lastnega življenjepisa

 

Namen
Predstavitev je samostojno marketinško orodje, uporabljeno, da bi pridobili zaposlitveni razgovor. Podatki v življenjepisu se posredujejo na kratek in jedrnat način, osredotočeni so h kariernim ciljem in naslovljeni na specifičnega delodajalca.

 

Priprava


Pisanje vašega življenjepisa bo težaško delo, dokler ne boste opredelili svojih kariernih ciljev, želenih področij dela in vrste delodajalcev, na katere se želite osredotočiti pri iskanju zaposlitve. Ko boste ugotovili, na kakšen način se življenjepis uporablja, boste sposobni napisati učinkovit in jasen življenjepis, ki prinaša rezultate.

 

Pomembno!


Delodajalci porabijo za branje posameznega življenjepisa zelo malo časa: od dvajset do trideset sekund.

 

Vrste življenjepisov


Podatki, vezani na sposobnosti in izkušnje, so lahko predstavljeni v kronološki (časovno-kontinuirani) obliki, funkcijski obliki ali kombinaciji obeh. Vsaka oblika ima svoje prednosti in slabosti. Za izbiro tipa predstavitve, ki najbolj ustreza vaši strategiji, preglejte sledeče opisne podatke in primere življenjepisov.

 

Kronološka oblika življenjepisa


V kronološki obliki življenjepisa predstavite svoje pretekle delovne izkušnje; začnite z zadnjim delovnim mestom. Poudarite delovne nazive in delodajalce, odgovornosti in dosežke podrobneje opišite. Kronološka oblika življenjepisa je lahko berljiva in lahko lepo prikazuje vzpon kariere. Primerna je za vse tiste, ki imate jasno postavljene karierne cilje, vaši zaposlitveni objektivi sovpadajo s preteklimi delovnimi izkušnjami.

 

Kronološka vrsta življenjepisa je primerna, kadar:
• iščete zaposlitev na področju, na katerem ste že delali;
• vaše prejšnje zaposlitve nakazujejo karierni napredek;
• delate na področju, kjer so uporabljene tradicionalne metode iskanja zaposlitve (npr. šolstvo, vladne službe).

 

Kronološka predstavitev ni primerna, ko:
• spreminjate karierno področje;
• ste pogosto menjali delodajalce;
• ne želite izpostavljati svoje starosti;
• ste bili v zadnjem času odsotni s trga dela ali imate velike »luknje« med posameznimi zaposlitvami.


Funkcijska vrsta življenjepisa


Pri funkcijski vrsti življenjepisa se spretnosti in dosežki razvijajo skozi delo, poudarijo se akademske in predstavniške izkušnje. Poudarite veščine in sposobnosti, zakrijete pa primanjkljaj delovnih izkušenj ali morebitne vrzeli v zaposlitveni karieri.

 

Funkcijska predstavitev je primerna, ko:
• poudarjate veščine, ki niso bile uporabljene na zadnjih delovnih mestih;
• poudarjate veščine in dosežke, ne pa svoje zaposlitvene preteklosti;
• želite spremeniti tok svoje kariere;
• se ponovno vključujete na trg dela kot iskalec;
• tržite veščine in izkušnje, pridobljene na tečajih in/ali med prostovoljnim delom;
• v preteklosti rast vaše kariere ni bila nepretrgana in rastoča;
• imate vrsto delovnih izkušenj na vsebinsko različnih področjih;
• je bilo vaše delo honorarne, svetovalne ali začasne narave.

 

Funkcijska vrsta življenjepisa ni primerna, ko:
• imate malo delovnih ali vodstvenih izkušenj;
• želite poudariti napredovanje in rast kariere;
• delate na zelo tradicionalnih področjih, kot so poučevanje, računovodstvo in politika, kjer mora biti poudarjena zaposlenost.

 


Kombinirana vrsta življenjepisa

 

Ta oblika vsebuje elemente kronološkega in funkcijskega tipa. Predstavlja primere dosežkov in veščin po področnih kategorijah ali v samostojnem razdelku, imenovanem »povzetek kvalifikacij“. Vsebuje tudi kratek pregled prejšnjih zaposlitev in povzetek izobraževanja. Ta oblika je primerna za tiste, ki si želijo najti zaposlitev na drugem kariernem področju, ali tiste, ki želijo »reklamirati« svoje najbolj tržljive veščine in spretnosti.

 

 

Si našel-a iskano informacijo?

X