Potrdila, certifikati

Potrdila, certifikati – kdaj jih prilagamo?

Potrdila in certifikati o opravljeni formalni izobrazbi, opravljenih izpitih, tečajih, seminarjih, pridobljenih licencah, opravljenih pregledih ipd. je treba obvezno priložiti k prijavi za delo, če je v oglasu to navedeno kot zahtevan pogoj za prijavo.

Pri nekaterih poklicih in nekaterih vrstah dejavnosti (npr. na razpisih delovnih mest v javni upravi ali na sodišču) se zahtevajo originalna potrdila, overjena pri notarju. Po navadi zadostujejo kopije potrdil.

Če oglas tega neposredno ne zahteva, jih priložite poljubno. V tem primeru v spremno pismo pripišete: »Naknadno Vam lahko posredujem (še druga) dokazila/potrdila.« V kolikor ste povabljeni na razgovor, je pametno, da jih prinesete s seboj.

Potrdila in certifikati, ki jih je dobro imeti:

  • znanju tujih jezikov (jezikovni certifikati),
  • znanju iz računalništva (ECDL…),
  • priznanjih zaradi izrednih dosežkov ali uspehov, delovnih in/ali akademskih,
  • dosežkih na raznih tekmovanjih ipd.

 

 

Si našel-a iskano informacijo?

X