Moje izkušnje

Začni opravljati delo in nabirati izkušnje kot dijak ali študent čim prej!

Po načelu »vsako delo šteje« se opravljanje dela preko študentske napotnice šteje v pokojninsko dobo. Tako boš delovne izkušnje tudi lažje izkazoval/a pri iskanju redne zaposlitve.

Pogosta vprašanja o »Mojih izkušnjah«

Kaj so »Moje izkušnje«?

»Moje izkušnje« je digitalni portfolio, dostopen v e-poslovalnici, in sicer vsem dijakom in študentom e-Študentskega Servisa. Pripravljen je z razlogom, da dijaki in študentje lahko sproti in enostavno beležijo znanja in spretnosti, ki so jih pridobili s študentskim delom.
Digitalni portfolio "Moje izkušnje" prinaša kvaliteten informativen pregled delovnih aktivnosti tekom opravljanja študentskega/dijaškega dela. Hkrati je to pridobitev tudi za delodajalce, saj bodo dobili enostaven, enoten in verodostojen pregled vseh znanj, ki jih je študent/dijak pridobil v času študija.

"Moje izkušnje"so dobile tudi mednarodno priznanje, saj jih je Mednarodna organizacija dela (The International Labour Organization) nagradila z naslovom najboljše prakse zaposlovanja mladih v Evropi in Centralni Aziji.

Izgled potrdila »Moje izkušnje«.

Kaj so kompetence?

Kompetence so ključne značilnosti vedenja zaposlenih, ki so osnova za učinkovito delovanje na delovnem mestu. Pomenijo sklop znanj, veščin, razvijanje sposobnosti, spretnosti in tudi osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja ipd.
Kompetence pokažejo, kaj dejansko nekdo lahko naredi in njegov odnos do dela. Kažejo se v uspešno opravljenem delu glede na postavljene zahteve, v ravnanju na različnih delovnih in tudi življenjskih situacijah.

Ali lahko naredim izbor delovnih izkušenj?

Nabor delovnih izkušenj »Moje izkušnje« se za obdobje od leta 2005 naprej beleži vsem dijakom/študentom, ki so delali prek e-Študentskega Servisa. Nabor kompetenc so pripravili strokovnjaki iz Zavoda Nefiks in iz kadrovske službe e-Študentskega Servisa, ki se že desetletja ukvarjajo s tem. Pri vsakem delu je napisan delodajalec, število opravljenih ur in osnovna kompetenca, pridobljena z delom preko e-Študentskega Servisa. Ta del je avtomatski in smo ga naredili na e-Študentskem Servisu skupaj z Nefiksom. Nato imaš še možnost, da obkljukaš dodatne kompetence oz. znanja, ki si jih po svoji oceni pridobil/a pri opravljanju dela.

Ali delodajalci priznavajo zabeležene izkušnje?

Delodajalci čedalje bolj upoštevajo izkušnje, pridobljene z delom v času študija. Po naših podatkih večina delodajalcev meni, da je delo preko študentskega servisa v času šolanja koristna izkušnja za zaposlitev. Mnogi študentje v zadnjih letnikih pred koncem študija opravljajo dela, povezana s smerjo študija. V procesu selekcije delodajalci vse pogosteje iščejo dokaze, da ima nekdo razvite kompetence za uspešno opravljanje dela v okviru dosedanjih izkušenj. S tem dobijo potrditev in dokaz, da bo študent ali dijak lahko delovno nalogo opravil tako, kot se na delovnem mestu pričakuje.

Ali delodajalec lahko preveri zabeležene izkušnje? Kako?

Da. V primeru, da bi delodajalec želel preveriti verodostojnost zabeleženih izkušenj, lahko to kadarkoli preveri pri kadrovski službi na e-Študentskem Servisu - piše na mail: [email protected]

Kako naj izberem prave/relevantne kompetence?

Kompetence se merijo in obravnavajo glede na specifično delovno nalogo, ki si jo opravljal/a na določenem delovnem mestu. Pomembno je, da se bo pri izbiri kompetenc predstavljaš sebe in tako izbereš pravilne kompetence, ki bodo tudi ključne za želeno zaposlitev.

Piše mi administrativna dela, delam trženje, kaj naj naredim?

Če ti na napotnici piše, da si pri podjetju delal/a administrativna dela, se ti zabeležijo kompetence, ki so primerne administrativnim delom. Če delaš trženje ti predlagamo, da naročiš novo napotnico, da se ti izpišejo kompetence, ki sodijo k trženju.

Nimam več statusa, ali lahko izvozim delovne izkušnje?

Da. Izkušnje si lahko natisneš od leta 2005 naprej. Člani e-Študentskega Servisa lahko dostopate do svoje e-poslovalnice tudi po preteku statusa.

Ali lahko prejmem izpis »Moje izkušnje« v angleščini?

Če želiš izpis »Moje izkušnje« v angleščini, vstopi v e-poslovalnico in si jih izvozi v pdf. dokument ali pošlji na e-mail, saj je celoten dokument na voljo tudi v angleški različici.

Kaj je evidenca študentskega dela EDI?

V evidenci študentskega dela lahko najdeš vse delovne izkušnje, ki so bile pridobljene s študentskim delom od junija 2019 naprej. V evidenci so zbrani podatki o študentskem delu in pridobljene kompetence, potrdilo lahko priložiš ob iskanju študentskega dela in prve zaposlitve. Skrbnik evidence je študentska organizacija Slovenije, več informacij: https://www.e-di.si/

Si našel-a iskano informacijo?

X