Pristop - eden najuspešnejših slovenskih zaposlitvenih inkubatorjev

(Ula Spindler, partnerica in izvršna direktorica za kakovost in upravljanje naročnikov)
foto: Matej Pušnik

Pristop sodi med vodilna svetovalna in komunikacijska podjetja v JV Evropi s sedežem v Sloveniji in že 20 let sodeluje z najpomembnejšimi lokalnimi in globalnimi podjetji ter vladnimi, nevladnimi in mednarodnimi organizacijami.

Podjetje trenutno v skupini zaposluje 450 ljudi, v Sloveniji 250. 80 % zaposlenih je z delom pričelo v študentskih letih in po večini so postali eni od najboljših svetovalcev v državi. Vsako leto jim naročniki in podjetja iz okolja dokazujejo, da iz Pristopa pride odličen kader, saj je zaželenost njihovih kadrov na trgu izjemna. Verjamejo, da je Pristop eden večjih in uspešnejših kadrovskih inkubatorjev v Sloveniji.

Predavateljica je tudi sama dokaz za uspešno združevanje študija in dela v panogi, saj je začela z delom na Pristopu še v času študija ter ostala tam vse do danes.  Delo v času študija ji je bilo v pomoč pri študiju samem, saj je lahko "prelivala" teorijo v prakso in obratno.

Na Pristopu je začela kot PR asistent, kasneje se je razvila v eno boljših svetovalk za krizno komuniciranje, svoje znanje izpopolnjevala tudi na področju trženja, kjer sodeluje pri oblikovanju večine trženjskih strategij za Pristopove naročnike. Za Pristop je razvijala tudi področje organizacije dogodkov in entertainmenta, v obliki ločenega podjetja Black Pony.

Na Pristopu upravljajo kadre s pomočjo:

  • Sistematizacije delovnih mest (»on-going« proces glede na panogo, v kateri delujejo)
  • Kadrovske matrike (delovne pozicije - znanje – odgovornosti - plačilo)
  • Letni pregled kadrovskih dogovorov (pravilo »up or out«)
  • Piramida izobraževanj (internih in eksternih)
  • Pristopova knjižnica
  • Teambuildingi

Od kandidatov pričakujejo, da so proaktivni, odgovorni, delovni, polni znanja in želni novih izkušenj. Vsi novi kandidati dobijo mentorja, s katerim naredijo vstopni pogovor in letni načrt (appraisal), nato pa imajo četrtletne, polletne in letne razgovore. Vključeni so tudi v grozd (ožjo delovno skupino) in oddelek.

VPRAŠANJA:

Kaj v prijavi za delo vas pritegne, da kandidata povabite na razgovor?

Življenepis mora biti napisan realno in strukturirano. Ne obljubljate nekaj, kar niste, saj se kasneje na delovnem mestu zelo hitro pokaže, ali je res, kar obljubljate. Pomembna je izobrazba, pomembne so izkušnje, tudi neformalne, predvsem pa je pomembna motiviranost za delo in napredek.

Kako pomemba je formalna izobrazba? Ali je kandidat lahko tudi diplomant Fakultete za varnostne vede?

Za določena delovna mesta je nujna točno določena izobrazba, za ostala delovna mesta pa so bistveno bolj pomembne izkušnje in kompetence.

Kako pomembna je starost pri izbiri kandidatov?  Ali imajo prednost kandidati do 25 leta?

Ne, nikakor. Nismo obremenjeni z leti. Recimo med leti 2007-2010 smo imeli težave, ker se mladi niso hoteli redno zaposlovati, želeli so priložnostno delo, ki ga lahko zapustijo kadarkoli. Zato je v tem obdobju v slovenskih podjetjih nastal t.i. kadrovski »gap«, ki nas je vodil v zaposlovanje starejših kandidatov, kar se je izkazalo za dobro potezo. Kljub temu smo vseskozi v iskanju mladih, na začetku svoje poti.

KLJUČNA MISEL ZA POSLUŠALCE:

Pomemba je vztrajnost (ne en mesec, ampak vsaj eno leto!), pomembno se je ves čas učiti, potrebno  je poizkusiti nekaj novega, kljub temu, da marsikdaj ne veš, kaj pričakovati!

Si našel-a iskano informacijo?

X