Kako izkoristiti študijsko obdobje

 

Kako izkoristiti študijsko obdobje za neboleč vstop na trg dela

Zaradi neugodnih razmer za nove diplomante na trenutnem in bodočem trgu dela morate študirati pametno. Pridobiti morate čim več uporabnih znanj, veščin, spretnosti in izkušenj, da boste lahko brez težav vstopili v realni svet dela in delodajalcem ponudili stvari, ki jih dejansko potrebujejo. Zavedati se morate, da ste sami odgovorni za izbiro vašega študija in da s tem nosite s seboj tudi vse posledice takšne odločitve. Prevzeti morate vso odgovornost lastne odločitve za izbiro vaše bodoče kariere.

Kariera

Beseda »kariera« je v besednem zakladu povprečnega študenta še premalo v uporabi. Ker se izraz kariera navezuje na svet dela in ker obiskujete fakulteto z namenom dosegati boljše zaposlitve, mora posledično obstajati zveza med študijsko smerjo in karierami. Medtem ko velja, da se določena študijska področja, kot so poučevanje ali medicinska strežba, nanašajo na točno določene specifične kariere, pa se večina drugih študijev ne. V bistvu vas velika večina študijev dejansko pripravi za več možnih kariernih usmeritev.

Zakaj študirati – kaj je vaš cilj?

Presenetljivo je, da veliko študentov ne najde odgovora na to vprašanje. »Kaj lahko naredim z mojim študijem?« je vprašanje, ki si ga pogosto postavljajo obotavljajoči študenti, ne samo bruci, ampak tudi študenti višjih letnikov.

Večina od vas študira zato, ker verjame, da mu bo to omogočilo boljšo zaposlitev na delovnem področju, ki vas zanima in veseli. Vaše potovanje k bodoči delovni karieri prek fakultetne diplome je potovanje številnih priložnosti, ki vključujejo izbiro fakultete, sošolcev, študijske smeri, izbiro predmetnika in predavateljev, načinov preživljanja časa zunaj študija in načine, kako boste pridobljene izkušnje in znanje uporabili. Vaš cilj je, da te priložnosti čim bolje izkoristite za dosego želene službe, želene kariere in želene kakovosti življenja.

Cilj študiranja je izboljšanje zaposlitvenih in kariernih možnosti.

Kaj je treba pridobiti v času vašega študija?

Žal marsikatero izkušnjo, znanje in sposobnost, ki jo boste pridobili med študijem, ne boste mogli uporabiti v realnem svetu dela, kjer se zahtevajo druga znanja, veščine in sposobnosti. Kljub temu lahko v času študija pridobite zavidljivo paleto prenosljivih veščin, ki jih boste lahko uporabili na delovnem mestu in jih bo znal vaš bodoči delodajalec še kako ceniti. Katere so tiste veščine, ki jih lahko pridobite že v času študija in jih lahko prenesete v svet dela?

Pisanje: sposobnost pisanja lahko pridobite in krepite pri predmetih in tečajih, ki zahtevajo pisno izražanje, to je pisanje seminarskih nalog, referatov, člankov, okrožnic, poročil, pisem in podobno.

Govorjenje: govorno izražanje lahko oblikujete pri odgovarjanju na vprašanja in izmenjavi mnenj v razredu, z udeležbo na retoričnih seminarjih, študijskih ali obštudijskih sestankih, javnih nastopih in podobno.

Računalniška pismenost: ta zajema uporabniško ali raziskovalno-kreativno obvladovanje programov, operacijskih sistemov in softverske podlage.

Upravljanje skladov: finančno vodenje študijskih ali obštudijskih organizacij, samozaposlitev, administrativno delo v kateri koli organizaciji, ki vključuje odločanje o finančnih zadevah.

Prodajanje: prodajanje katerega koli izdelka, storitve ali ideje posameznikom, društvom, študijskim ali obštudijskim organizacijam ali (lokalnim) podjetjem.

Vodenje: vodstvene vloge v študijskih ali obštudijskih organizacijah; prevzemanje nalog, ki zahtevajo organiziranje in vodenje drugih ljudi, vsaka zadolženost in odgovornost, ki vključuje vodenje ljudi itd.

Analitične veščine: študijski predmeti ali tečaji, ki razvijajo veščine razmišljanja, logičnega mišljenja, predstav itd., vsako delo ali druga zadolženost, kjer ste reševali probleme ali razvijali nove ideje.

• Nadziranje: dela kot nadzornik, učitelj, asistent, delovodja, poslovodja ali katera koli druga zadolžitev, pri kateri ste nadzirali delo ali dejanja drugih.

Reševanje problemov: pridobitev soglasja, uporaba omejenih virov, ustvarjanje novega pristopa.

Motiviranje: skupine, ki ste jih vodili, spodbujali, vaša dodana vrednost k napredku skupin.

Ustvarjanje: ustvarjanje novih predmetov, orodij, idej, konceptov ali rešitev; raziskovanje in odkrivanje neznanega, neodkritega. izumiteljstvo.

Ročne spretnosti: študijske vaje in domače naloge, kjer se učite ročnih spretnosti, ki jih boste potrebovali pri vašem poklicu: delo v delavnicah, raznih laboratorijih, strokovne prakse in vajeništvo/asistiranje.

Znanje: sveže sodobno znanje iz vašega področja študija ter interdisciplinarnih študijskih področij; neprestano spremljanje novosti na vašem strokovnem področju, tudi splošno znanje in splošna razgledanost.

Katere veščine bodo še zanimive na trgu dela?

Prožnost

Sodobna podjetja, ki stremijo k uspehu, potrebujejo ljudi, ki so okretni in prilagodljivi, kadar je treba uvesti nova znanja v podjetje, opraviti nek nepričakovan projekt ali spremeniti/prilagoditi delovni proces. Delodajalci si želijo sodelavcev, ki se znajo hitro učiti in so se sposobni hitro prilagoditi spremembam trga ali strategijam podjetja.

Mehke veščine, med njimi sposobnost timskega dela

Veliko delodajalcev išče mlade diplomante, ki ne ponujajo le tehnična znanja in strokovnost, temveč imajo tudi ustrezne osebnostne značilnosti za integracijo v njihov delovni tim. Delodajalci ugotavljajo, da mladim diplomantom pogosto primanjkuje tako imenovanih »mehkih« veščin, kot so medosebno komuniciranje, prijetnost in nekonfliktnost, sposobnost timskega dela in pristnega sodelovanja s sodelavci ter predanost k doseganju poslovnih ciljev organizacije. Te veščine so vsaj enako pomembne, kot je tehnična podkovanost delavca. Delavcev, ki delujejo kot rušilni elementi v delovnih timih, se ne razumejo s sodelavci, ne znajo prisluhniti in nočejo konstruktivno sodelovati z njimi, se delodajalci na veliko izogibajo.

Sposobnosti predstavitve

Sposobnost izvedbe dobre predstavitve je veščina, ki vas bo takoj ločila od drugih bodočih sodelavcev. Za dobre predstavitve strankam podjetja ali vašim bodočim nadrejenim ni potrebna lepota, karizmatičnost in šarmantnost. Držati se morate le določenih pravil, se ustrezno pripraviti in vaša predstavitev bo uspešna. Kje vam koristijo predstavitvene sposobnosti? Pri telefonskih klicih in sestankih s strankami, sodelavci in vodstvom podjetja, ko boste na primer predstavljali napredek pri projektu ali razvoju izdelka. S predstavitvenimi veščinami se boste lahko hitreje potegovali za vodstvena delovna mesta v podjetju, seveda pa vam bodo koristile tudi na vsakem zaposlitvenem intervjuju.

(Damjan Palčič)

Si našel-a iskano informacijo?

X