Akontacija dohodnine

Akontacija dohodnine se ne odvede za posamezno nakazilo enako ali manjše od 400 € bruto.

Izpolnjena morata biti dva pogoja:

  • status študenta ali dijaka,
  • starost do 26 let (posebna osebna olajšava se prizna tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let, in sicer za dodiplomski študij in enovit magistrski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa, za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

Akontacija dohodnine se ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 107,3 € bruto, ker se akontacija ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20 € bruto.

Če ne izpolnjuješ zgoraj navedenih pogojev, ali če je nakazilo višje od 400 € bruto, se odvede akontacija dohodnine v višini 25 %. Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odštejejo od 25 % normirani stroški v višini 10 %.

Odvedeno akontacijo dohodnine lahko dobiš delno ali v celoti povrnjeno pod pogoji iz Zakona o dohodnini.

Nerezidentom se akontacija dohodnine odvaja ob vsakem izplačilu.
Tisti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložijo na FURS zahtevo za povračilo akontacije.

Če si nerezident in nameravaš ostati v Sloveniji dlje časa, si uredi status rezidenta. Več informacij.

Si našel-a iskano informacijo?

X