Iskanje dela

Iskanje dela

Vsa prosta dela sproti objavimo na naši spletni strani.

Ko najdeš zanimivo delo, klikni , se logiraj v e-poslovalnici in poglej kontaktne podatke o prostem delu.


Iščeš delo? Vklopi si obveščanje.

Izpolni prijavo za aktivne iskalce del dnevno pregleduj dela, ki ustrezajo tvojim izkušnjam, znanjem in sposobnostim,

Nova prosta dela ti lahko pošiljamo tudi na e-mail ali SMS. Vklopi obveščanje.


Na kaj moram biti pozoren/a pred pričetkom dela?

Pomembno je, da ti delodajalec, še preden začneš z delom, potrdi napotnico.


Svetujemo ti, da se že pred začetkom dela z delodajalcem zelo natančno dogovoriš o vseh pogojih dela:

  • urni postavki (plačilo za uvajanje, plačilo za delo, način obračunavanja stimulativnega dela, rokovanju z denarjem, inventurni manko...),
  • trajanju dela,
  • zahtevah, dodatnih pogojih, internih pravilih v podjetju,
  • roku, v katerem lahko pričakuješ plačilo.

Pred samim začetkom dela se na e-Študentskem Servisu lahko pozanimaš, kako redno plačuje tvoj potencialni delodajalec ali na www.neplacniki.info preveriš ali je to podjetje na seznamu neplačnikov študentskega dela.

Dogovor pred začetkom dela je nujno potreben, da med samim delom ali po njegovem zaključku ne pride do nesoglasij in nesporazumov. Če kljub temu pride do nesoglasij, se lahko obrneš na e-Študentski Servis. Posredovali bomo kot mediator med tabo in podjetjem. Po naših izkušnjah se velika večina zapletov hitro in uspešno reši.

Če pride do nesoglasja, izpolni obrazec v e-poslovalnici (Pomoč, Zastavi vprašanje) ali nas kontaktiraj.

Delo prek študentskega servisa ni delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, zato tovrstne pogodbe nisi dolžan/a podpisati.

Na kaj moram biti pozoren/a med opravljanjem dela?

Ker pri študentskem delu ne gre za pogodbo o zaposlitvi nimaš vseh pravic in obveznosti, ki se priznavajo delavcu na podlagi pogodbe o zaposlitvi kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih.

V primeru dela prek študentskega servisa se uporabljajo določbe o delovnem času, odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let ter o odškodninski odgovornosti.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delavec (dijak, študent), ki na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo delodajalcu, le-to dolžan tudi povrniti.

Ravno tako je v zakonu v delovnih razmerjih določena odškodninska odgovornost delodajalcev. Če ti je povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, torej škoda povzročena med delovnim časom ali izven delovnega časa in v funkcionalni zvezi z delom, ti jo mora delodajalec povrniti. Za povrnitve odškodnine se upoštevajo splošna pravila civilnega prava.

Kako napisati prijavo za delo?

Kako oblikovati življenjepis?

Si našel-a iskano informacijo?

X