Prednosti najema študentov

Prednosti začasnega zaposlovanja za podjetja:

Prilagodljiv način zaposlovanja:

 • Začasno zaposlovanje dijakov in študentov ne zahteva pogodbe o delu, odpravnine in odpovednega roka, zato lahko podjetje/organizacija sodelovanje kadarkoli prekine.
 • Zaposliti dijaka/študenta je fleksibilno, hitro in omogoča pokrivanje izrednih kadrovskih potreb.
 • Študentje lahko opravljajo raznolika dela – omejitev ni (avtorske pogodbe, se lahko uporabljajo zgolj za zelo omejen izbor del s področja književnosti, znanosti in umetnosti).
 • Sklepanje pogodb ni potrebno. Študentsko napotnico lahko hitro in enostavno naročite prek e-poslovalnice za podjetja, spleta ali telefona.

Nizki stroški tovrstnega dela:

 • Račun študentskega servisa je za podjetje/organizacijo strošek. Ker smo davčni zavezanci, se zato DDV na koncesijsko dajatev lahko poračuna z izstopnim davkom.
 • Študentsko delo je najcenejša oblika dela (podjemna pogodba in redna zaposlitev sta dražji obliki zaposlitve, študentje lahko izgubijo olajšavo za vzdrževanega družinskega člana).
 • S študenti ali dijaki ni stroškov regresa.
 • Ker gre za začasno obliko zaposlovanja, dopust ni predviden.
 • Dijaki ali študentje ne pričakujejo bonitet kot na primer službeno vozilo, mobilni telefon in druge stimulacije, ki so v navadi pri redno zaposlenih delavcih.

e-Študentski Servis poskrbi za celotno administracijo in birokracijo:

 • Hitro in enostavno vam izdamo napotnice, poiščemo ustrezno število kandidatov za delo, uredimo nakazila, kar vam olajša administrativne postopke pri zaposlovanju študentov.
 • Poskrbimo za celotno administracijo in birokracijo. To pomeni, da vam ne bo potrebno oddajati nobenih evidenc, poročil, obračunov, vse prispevke odvajamo mi.
 • Pri delu z dijaki ali študenti si pomagate z brezplačno e-poslovalnico za podjetja.
 • Zagotavljamo predčasna, takojšnja izplačila (za podjetja z dobro boniteto) članom, ki so k vam napoteni na delo.

Študentje in dijaki lahko opravljajo raznolika dela:

 • Študent ali dijak lahko opravlja zelo raznolika dela. Sem sodijo enostavna dela (čiščenje, pakiranje, fizična dela) kakor tudi strokovna dela, ki jih opravljajo študenti zaključnih letnikov študija (fotografiranje, administrativna dela, projektna dela).
 • V podjetju pridobivate najnovejša strokovna znanja, ki jih študentje prinašajo iz univerz na trg dela. Skrbite za to, da boste imeli v svojem kolektivu predstavnika - študenta, ki bo zastopal svojo, mlajšo generacijo, ki lahko predstavlja pomembno ciljno publiko za storitve podjetja.
 • Imate priložnost, da študente in dijake že z opravljanjem študentskega dela vpeljete v svoje utečene delovne protokole in izberete potencialni kader.
 • Vključite v podjetje študenta ali dijaka, ki je zaradi osebnih okoliščin bolj prilagodljiv, pripravljen na nove izzive, ima posebna drugačna znanja in spretnosti, ki jih podjetje potrebuje.