Beleženje delovnih izkušenj

Po načelu »vsako delo šteje« se opravljanje dela preko študentske napotnice šteje v pokojninsko dobo.

Pogosta vprašanja o »Mojih izkušnjah«

Kaj so »Moje izkušnje«?

»Moje izkušnje« je storitev v e-poslovalnici, dostopna dijakom in študentom e-Študentskega Servisa. Pripravljena je z razlogom, da dijaki in študentje lahko sproti in enostavno beležijo znanja in spretnosti, ki so jih pridobili s študentskim delom.

Potrdilo "Moje izkušnje" prinaša bolj kvaliteten in informativen pregled delovnih aktivnosti tekom opravljanja študentskega/dijaškega dela. Hkrati je to pridobitev tudi za vas delodajalce, saj boste dobili enostaven, enoten in verodostojen pregled vseh znanj, ki jih je študent/dijak pridobil v času študija.

Kaj so kompetence?

Kompetence so ključne značilnosti vedenja zaposlenih, ki so osnova za učinkovito delovanje na delovnem mestu. Pomenijo sklop znanj, veščin, razvijanje sposobnosti, spretnosti in tudi osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja ipd.
Kompetence pokažejo kar dejansko lahko neka oseba naredi in njen odnos do dela. Kompetence se kažejo v uspešno opravljenem delu glede na postavljene zahteve in ravnanju v različnih delovnih in tudi življenjskih situacijah.

Ali so zabeležene izkušnje relevantne/preverjene?

Kadrovska služba e-Študentskega Servisa je pripravila kompetence v sodelovanju s strokovnjaki iz Zavoda Nefiks. Kompetence so tako profesionalno izdelane in pripravljene glede na vrsto dela, ki je zapisano na napotnici. V primeru, da bi delodajalec želel preveriti verodostojnost zabeleženih izkušenj kandidata, lahko to kadarkoli preveri pri kadrovski službi e-Študentskega Servisa, da piše na mail: [email protected]