Kaj interventni zakon prinaša za študente?

Državni zbor je 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarsvo, vlada RS pa je na seji 21. aprila 2020 potrdila spremembe in dopolnitve istega zakona, ki je bil objavljen v Uradnem listu 30. aprila 2020  

58. člen, ki se nanaša na študente, se glasi:

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov se do 1. junija 2020 izplača študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka bodo tako upravičeni vsi študenti (redni in izredni) s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Sloveniji.

Študijski program na visokošolski instituciji v tujini ni akreditiran in javnoveljaven v Sloveniji.

Za enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 € lahko zaprosite redni in izredni študenti, ki morate izpolniti elektronski obrazec “Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom”.

Zagotoviti moraš naslednje podatke: 

  • osebne podatke, vključno z naslovom,
  • davčno številko,
  • EMŠO,
  • bančni račun,
  • iz menija izbrati svoj študijski program.
  • Podati je treba izjavo, s katero soglašaš, da podatke Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport preveri in obdela za namen izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka.

Roka za oddajo vloge ni.

Vse vloge bodo obdelovali in izplačevali v paketih in sproti.

Ostale podrobnosti smo zbrali v obliki pogostih vprašanj in odgovorov.

Nazaj

Si našel-a iskano informacijo?

X