Boš 30. 9. 2019 izgubil/-a status študenta?

Uredi dopolnilno in obvezno zdravstveno zavarovanje

V primeru, da boš 30. 9. 2019 izgubil/-a status študenta, si lahko urediš DOPOLNILNO zdravstveno zavarovanje s klikom na Skleni zavarovanje.

Na izbrani povezavi boš izbral/a zavarovalnico za dopolnilno zavarovanje.

Tako se boš izognil/a čakanju v dolgih vrstah na zavodu za zdravstveno zavarovanje.

V primeru, da želiš urediti tudi OBVEZNO zdravstveno zavarovanje 1. 9 ali 1. 10. v polje Vaše sporočilo vpiši: Želim obrazec za obvezno zdravstveno zavarovanje.


Kaj je obvezno in kaj dodatno zdravstveno zavarovanje?

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz 2 delov, iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Rezidenti Republike Slovenije, ki imamo sklenjeni obe zavarovanji pri obisku zdravnika le pokažemo kartico zdravstvenega zavarovanja in ničesar nam ni potrebno plačati.
Dijaki in študenti so zdravstveno zavarovani kot družinski člani dokler se šolajo oziroma do konca šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let. Do takrat jim ni potrebno plačevati posebnih premij za obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so otroci v celoti zdravstveno zavarovani kot družinski člani do dne, ko jim poteče status dijaka ali študenta oziroma ko se prijavijo na Zavodu za zaposlovanje ali sklenejo zaposlitev oziroma do konca šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let. 

Kot družinski člani so lahko zavarovani tudi izredni študentje, če niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje.


 

Kako se dijak ali študent zdravstveno zavaruje, ko nima več statusa študenta/dijaka ali ko dopolni 26. let?

Obvezno zdravstveno zavarovanje je zavarovanje, ki ga morajo imeti urejenega vsi, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in pomeni osnovo zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije del stroškov zdravljenja, preostali del stroškov pa si plačujemo sami. S sklenitvijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga sklenemo pri izbrani zavarovalnici, si zagotovimo kritje celotnih stroškov zdravljenja. Naj poenostavimo: če ima študent urejeni obe vrsti zdravstvenega zavarovanja in če gre k zdravniku, mu večino storitev ni potrebno dodatno plačati.

Študenti si morajo obvezno zdravstveno zavarovanje urediti sami. To si lahko uredijo na najbližji enoti Zavoda za Zdravstveno zavarovanje.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si lahko uredite pri našem partnerskem podjetju e-Zavarovanja d.o.o.. Na vsa vprašanja vam bodo odgovorili na spodnjih številkah, več pa si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Kontakt: 
gsm:040/556-489
tel: 01/ 200 88 30


Ali obstajajo še kakšne druge oblike zdravstvenega zavarovanja?

Obstajajo tudi 'nadstandarna' zdravstvena zavarovanja, ki omogočajo višji standard storitev (npr. samoplačniške storitve, dodatno nego, zdravila, boljše pripomočke, materiale ipd.). Obvezno zdravstveno zavarovanje namreč ne zagotavlja več kritja vseh stroškov zdravstvenih storitev in zdravil v celoti.

Obvezno zavarovanje tako pokrije le določen odstotni delež cene zdravstvene storitve, razliko do celotne vrednosti zdravstvenih storitev pa moramo plačati sami. Ti stroški za doplačila so lahko zelo visoki, vendar se jim lahko izognemo s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, s katerim si zagotovimo, da bo razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev plačala zavarovalnica.

Več informacij najdete na spletni strani e-Zavarovanj.


Nazaj

Si našel-a iskano informacijo?

X