Pošiljanje dohodnine

Kako ugovarjaš?

Ko dobiš DURSov informativni izračun za dohodnino za leto 2007 pazljivo preberi podatke, ki so navedeni, in če se z informativnim izračunom ne strinjaš, lahko v 15 dneh od njegove vročitve vložiš ugovor. Obrazec za ugovor je na voljo na spletni strani DURS.

Ȉe zoper informativni izračun v navedenem roku ne ugovarjaš, postane informativni izračun dohodnine odločba o odmeri dohodnine in se šteje, da si se odpovedal/a pritožbi.

 

Nazaj

Si našel-a iskano informacijo?

X