Dohodnina 2008

Spoznaj se z dohodninskimi spremembami za leto 2008

01. 01. 2008 je stopil v veljavo Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2008 (Ur.l.RS, št. 119/07). Skladno z omenjenim Pravilnikom se je povišala splošna in posebna osebna olajšava za študente, ki v letu 2008 znaša 2.959,60 € (v letu 2007 je bila priznana olajšava v višini 2.800, 00 €).

Neobdavčena višina študenstkega zaslužka za leto 2008, ob upoštevanju zmanjšanja davčne osnove za 10% normiranih stroškov ter uveljavljanju splošne in posebne osebne olajšave, je 6.576.89 €. V primeru, da dijaka/ študenta starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, je neobdavčena višina zaslužka 3.288,44 € (v primeru, da drug rezident uveljavlja posebno olajšavo, se dijaku/ študentu ne prizna splošna olajšava).

Posebna osebna olajšava se dijaku ali študentu prizna v višini  2.959,60 € ne glede na čas trajanja statusa.

Z noveliranem  Zakonom o dohodnini  ni več zgornjega cenzusa za uveljavljanje posebne osebne olajšave.

Študentu pripada posebna osebna olajšava tudi v primeru, ko se vpiše na dodiplomski/ podiplomski študij po dopolnjenem 26. letu, če je starost 26. let dopolnil v tem koledarskem letu.

Ȉe se izplačani zaslužki nanašajo na opravljeno študentsko delo v času, ko je prejemnik izpolnjeval pogoje za priznanje posebne osebne olajšave glede starosti in statusa, se akontacija dohodnine ne plača.

V primeru zaslužkov do višine splošne olajšave rezident ni zavezanec za oddajo dohodninske napovedi, mora pa jo oddati, če mu je bila med letom odvedena akontacija dohodnine in jo želi dobiti nazaj.

Nazaj

Si našel-a iskano informacijo?

X