Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

Uveljavljanje posebne olajšave

Starši lahko uveljavljajo posebno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana v višini 2066 €,  vendar v tem primeru študent ne more uveljavljati splošne olajšave in s tem zmanjšanje njegove neto davčne osnove za 2800€.

Zavezanci se naj o uveljavljanju splošne olajšave dogovorijo med seboj.
Priporočamo, da znotraj družinske skupnosti opravite nekaj informativnih izračunov dohodnine ter tako ugotovite, katere varianta je za vas najugodnejša. Testni izračun se nahaja na spletnih straneh Davčne uprave.

V primeru, da bodo starši uveljavljali dijake/ študente kot vzdrževane družinske člane in med letom niso uveljavljali posebne olajšave za družinske člane oz. so in želijo te podateke spremeniti, morajo najkasneje do 31.01.2008 oddati vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za informativni izračun za leto 2007.

Obrazec vloge je dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, lahko pa se ga natisne tudi s spletne strani Davčne uprave RS.
Podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni davčni urad oziroma izpostavo (kjer je zavezanec vpisan v davčni register). Vlogo je mogoče oddati tudi prek sistema eDavki.


Obrazec: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

Nazaj

Si našel-a iskano informacijo?

X