Izpis o trajanju pokojninske dobe

za dijake/študente

Izpis o trajanju pokojninske dobe dobi dijak/študent osebno na območni enoti ZPIZ z osebnim dokumentom.

Trajanje pokojninske dobe se ugotovi tako, da se prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 54% povprečne mesečne plače za leto 2015 in 56% povprečne mesečne plače za leto 2016, vendar največ 12 mesecev za posamezno koledarsko leto.

Primer izpisa o trajanju pokojninske dobe

Nazaj