Pogosta vprašanja z odgovori o sprejetem zakonu ZUJF-C

Vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z sprejetim Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), ki je začel veljati 1. februarja 2015.


1. Kako podjetja izračunajo, koliko bodo plačevala?

Kliknite na izračun. 


2. Kdo za podjetja odvaja vse nove prispevke?

Vse prispevke tako kot v preteklosti, odvaja študentski servis.

Delodajalcem ni potrebno oddajati nobenih novih evidenc, poročil, statistik, obračunov, kar pomeni, da na tem področju ni nobenih sprememb.


3. Kako se obračuna DDV?

Podjetje, ki je davčni zavezanec obračuna in plača DDV (15,74 %) od prispevkov delodajalca, torej tistih prispevkov za socialno varnost, za katere je zavezanec za plačilo organizacija oz. koncesionar (študentski servis). Ker pa je organizacija oz. koncesionar tudi zavezanec za plačilo koncesijske dajatve, se DDV obračuna tudi od zaračunane koncesijske in dodatne koncesijske dajatve delodajalcu. Preberite si tudi mnenje.


4. Za kaj so namenjeni prispevki, ki jih plačuje delodajalec in študent/dijak? 

- Prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen - vsebina prispevka ostane enaka kot pri sedanji ureditvi, sprememba je le glede višine, ki se bo po novem izražala v % in ne v fiksnem znesku / gre za dodatno tveganje pri opravljanju dela.

- Prispevek za zdravstveno zavarovanje - zajema vse storitve osnovnega zdravstvenega zavarovanja (npr. nujna medicinska pomoč, vključno z reševalnim vozilom, zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu..).

- Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dijaka oz. študenta v višini 15,5% in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga morajo poravnati delodajalci - zajema zavarovanje za primer smrti, telesne okvare in invalidnosti kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in pridobivanje pokojninske dobe.


5. Ali na podlagi prispeveka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, ki ga plačuje delodajalec, ob  poškodbi prejme študent/dijak odškodnino in ali je dodatno zdravstveno zavarovan/a?

Ne, saj gre za prispevek, ki se plačuje za dodatno tveganje pri opravljanju dela. Skladno z ZUJF-C ga mora plačevati delodajalec. S tem prispevkom študent/dijak nima urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja.6. Kako je porazdeljeno odvajanje prispevkov od 1. februarja 2015?


Enostaven grafični prikaz

  • Neto prejemek dijakov/študentov znaša 59,86 %
  • Skupni odstotek davkov in prispevkov podjetja znaša 37,45 %. 
  • Stroški posredovanja dela študentskega servisa znašajo 2,69 %.

Kliknite na izračun


7. Katero urno postavko lahko podjetja navedejo na obračunski list?

Na napotnico, obračunski list se navede bruto urna postavka dijaka/študenta. Najlažje se obračuna študentom zaslužek kar v programu e-poslovalnica za podjetja. Kliknite na izračun.


8. Kako lahko podjetje študentu/dijaku obračuna kilometrino, stroške prevoza, bivanja?

Podjetje lahko študentu/dijaku povrne stroške prevoza tako, da mu prizna večje število ur, kar pomeni, da mora za ta znesek plačati vse prispevke in koncesijske dajatve od študentskega dela - se pravi tako, kot za ure, ki jih je študent/dijak opravil za tekoče delo. Poglejte si dokument, ki smo ga na to temo prejeli s strani FURS-a.  


 

Poglejte si tudi najpogostejša vprašanja za študente.

Nazaj