Razvoj kariere

Kariera - Ali obstaja recept za njen razvoj?

 

 

V dandanašnji družbi skorajda ni posameznika, ki si ne bi želel biti uspešen. Toda kaj uspeh sploh je? Za vsakogar najbrž nekaj drugega. Vsekakor pa za uspeh na področju razvoja (poklicne) kariere velja eno: je skupek mnogih raznoterih dejavnikov. Od povsem nadzorljivih, kot je trdo delo posameznika, do nenadzorovanih, kot je sreča.

 

Kaj pomeni razvoj kariere?

Nič drugega kot to, da svojega dela ne dojemate kot bremena, ki vam vsakodnevno greni življenje, ampak kot priložnost zase in predvsem kot možnost ter dodatno spodbudo za lasten razvoj. Razvoj lastne kariere od posameznika terja trud, dodatno izobraževanje ter seveda veliko dodatnega dela (torej vaš delovnik ne bo „le“ osemurni). Predvsem pa je potrebna jasna ciljna usmerjenost v prihodnost. V razvoj lastne kariere usmerjeni posameznik jasno ve, kje je v tem trenutku in kam želi priti v prihodnje, ter ogromno vlaga v pot, ki vodi do želenega. Poleg vsega, kar razvoj kariere posamezniku na videz „jemlje“, pa mu tudi ogromno da v povračilo. Poleg večjega osebnega zadovoljstva še občutno povečanje možnosti za nastop dobre, perspektivne zaposlitve oziroma možnost za zamenjavo obstoječe zaposlitve s kvalitetnejšo. Ne nazadnje razvoj kariere dolgoročno vodi tudi do dobrih možnosti za povišanje osebnega dohodka.

 

Z motivacijo se daleč pride

Pri razvoju svoje kariere posameznik potrebuje zajetno mero motivacije. Motivacija ne predstavlja nič drugega kot voljo oziroma hotenje, da napredujemo, se razvijamo in nekaj dosežemo v življenju. Seveda motivacija tekom časa niha, sem in tja vsak posameznik celo izgubi svoje notranje hotenje za lasten razvoj. Vendar pa je pomembno, da motivacije ne izgubimo za vedno, temveč vsakič znova po padcu najdemo nekaj, kar nas žene naprej. Še pomembneje pa je, da to svoje notranje gonilo znamo pretvoriti v konkretno akcijo. Zgolj želje za doseganje ciljev same po sebi niso dovolj. Vsekakor so nujen predpogoj za uspeh, vendar ne zadosten. Našo vizijo in želje je namreč potrebno konkretizirati v oprijemljive cilje, nato pa se sistematično, kos za kosom, lotiti usvajanja poti za dosego do teh ciljev. Kako?

 

Postavite si razumne cilje

Če želimo biti uspešni in razvijati svojo kariero, si moramo postaviti cilje. To čivkajo že domala vsi ptički na vejah. Vsak, ki želi razvijati (sebe in) svojo kariero, mora imeti izdelano jasno vizijo svoje poti in tudi jasno definiran cilj, do katerega pot vodi. Vendar pa moramo biti ob postavljanju ciljev pazljivi. Ne zastavljajmo si nerealnih, nedosegljivih ciljev (npr.: V tem letu bom povečal-a svojo plačo za 5.000 EUR!), za katere že ob njihovem postavljanju zagotovo vemo, da jih ne bomo uspeli uresničiti. Prav tako morajo biti zastavljeni cilji preprosti, jasno definirani. Torej si ne zastavimo nečesa nejasnega, kar lebdi nekje v zraku (npr.: Naredil-a bom nekaj zase.), ampak svoj cilj konkretiziramo, postavimo natančno in enoznačno (npr.: Dvakrat tedensko se bom po eno uro učil-a tuji jezik.). Iz cilja naj bo tudi jasno razvidno, kaj želimo z njim doseči oziroma po čem lahko merimo uspešnost njegovega doseganja (npr. Pri predhodno navedenem cilju o učenju tujih jezikov je lahko želeni »učinek« ta, da v času enega leta znamo dovolj jezika za osnovno sporazumevanje v tem jeziku). Če povzamemo na kratko, morajo biti cilji zastavljeni po principu SMART (angl.: simple, measurable, achiavable, realistic, timely).

 

Postavljanje prioritet

Za učinkovito postavljanje (in še bolj uresničevanje) ciljev je zelo smiselno, da razmislimo o tem, katera področja naše kariere so nam najpomembnejša. Glede na prioritetno lestvico si nato postavimo globalne cilje za vsako področje. Te globalne cilje pa nato (po principu SMART) razdelamo na več manjših, hitreje dosegljivih ciljev. Tako bo doseganje več manjših korakov zaporedoma pripeljalo do doseganja »velikega« cilja. Držimo se torej pravila »korak po korak«. Globalne cilje revidiramo vsaj dvakrat letno, tiste manjše pa seveda pogosteje – odvisno od tega, kako podrobno in natančno so zastavljeni. Evalviranje oziroma ovrednotenje uspešnosti doseganja ciljev nam predstavlja vodilo za naprej: ali je smiselno cilje nekoliko spremeniti, drugače zastaviti, zmanjšati/povečati svoja pričakovanja, ali naj ostanemo na enaki poti ipd.

 

In kaj je pri razvoju kariere »češnjica na vrhu smetanove torte«?

Da se pogumno držite vsega, kar je bilo povedano do sedaj: razmislite o pomembnih področjih zase, določite, kaj boste na teh področjih naredili, izdelajte časovni načrt z globalnimi in manjšimi cilji in se tega načrta držite – kolikor se le da! Za doseganje tega je kajpada potrebna zvrhana mera odločnosti in neomajnosti. Vendar k vsemu temu sodi še nekaj. Pravzaprav najpomembnejše. In to je: skrb zase. Na poti razvijanja svoje kariere nikoli ne pozabite na to, da si dobro opravljeno delo zmeraj zasluži neko pozitivno potrditev. Zato po uspešno doseženem cilju (globalnem ali majhnem) nagradite sami sebe: postrezite si s kavo, pojdite v kino, obiščite prijatelje, ki jih že dolgo niste ..., skratka: storite nekaj, kar vas razveseljuje. Nagrada bo spodbudila vaš nadaljnji entuziazem. Še kako namreč drži razmišljanje Sonje Klopčič, donedavne direktorice podjetja Oria Computers: »Zavedam se, da popolna predanost delu ni dobra ne za človeka in na dolgi rok tudi za podjetje ne. Potrebno je napolniti baterije, se podati na potovanja, poklepetati s prijatelji, uživati v družinskem krogu.«

 

RAZMIŠLJANJA USPEŠNIH POSAMEZNIKOV O RAZVOJU KARIERE

 

Tatjana Fink, direktorica podjetja Trimo Trebnje:

»Zastavite si ambiciozne načrte/cilje, bodite pogumni pri doseganju le-teh, ne pozabite na kontinuirano izobraževanje, naj vas ne bo strah trdega dela in predvsem – bodite zadovoljni v svojem poklicu.«

 

Matjaž Kurinčič, direktor podjetja Webteh:

»Uspeh je predvsem plod trdega dela.«

 

Janez Škrabec, lastnik in direktor podjetja Riko:

»Moj moto je: Hipec navdiha in nato brez oddiha! Vsak lahko izbira, kako bo čas, ki ga preživi med delom, ovrednotil kot le službo ali kot tisto nekaj več.«

 

Sonja Klopčič, bivša direktorica podjetja Oria Computers:

»Najboljši vir motivacije ni daleč – vsak ga ima v sebi. Če človek ni resnično pripravljen povečevati svoje učinkovitosti in uspešnosti, ga bo zunanja oblika motivacije k temu sicer lahko bolj ali manj uspešno usmerjala, vendar se bodo odlični rezultati pokazali le tako, če bo sledil svoji notranji motivaciji. Želja po spremembah, iskanje možnosti za optimalnejše izkoriščanje virov, ki jih imamo na voljo, je tisto, kar me drži v stalnem gibanju.«

 

Japec Jakopin, eden od soustanoviteljev studia J&J Design:

»Recept za uspeh je preprost: delati moraš to, kar imaš rad, potrebuješ pa nekatere pogoje, kot je recimo sreča, obenem pa moraš ujeti pravi trenutek za plasiranje pravih produktov ob pravem času.«

 

(Vesna Lešnik)

 

 

Si našel-a iskano informacijo?

X