Podiplomec?

Ali študij nadaljevati še s podiplomcem?

 

 

Razmere na trgu dela so se spremenile od časov, ko so bili vaši starši tako mladi, kot ste vi sedaj. Takrat je bila visokošolska diploma, da ne govorimo o diplomi iz univerzitetnega študija, prava dragocenost in garancija za zasedbo dobrega delovnega mesta. Danes se za študij po srednji šoli odloča že več kot polovica vseh dijakov, zato tudi število diplom vrtoglavo narašča in ne predstavljajo več takšne vrednosti, kot so jih imele nekoč. Nov trend, ki prihaja na dan, je vpis na podiplomski študij.

 

Ali študij nadaljevati še s podiplomcem? To vprašanje me bega že veliko časa in marsikoga sem že spraševal za mnenje o tem. Podiplomski študij da ali ne? Zelo zanimivo je, koliko različnih odgovorov sem dobil na to vprašanje. Zagata tako različnih mnenj o tem se najbrž skriva v tem, da vprašanje ”Ali študij nadaljevati še s podiplomcem?” ni ustrezno vprašanje, saj ima vsak posameznik o tem svoj pogled in drugačen položaj, vsakdo izvira iz drugačne stroke in ima drugačne osebne želje. Dejansko bi se morali vprašati naslednji dve vprašanji:

 

”Ali naj nadaljujem študij na podiplomskem študiju brez nobenih predhodnih delovnih izkušenj (po možnosti z neposrednih nadaljevanjem študija)?”

Moj nasvet:

a) Zagotovo da, če vas to resnično veseli, imate visoko povprečje ocen, vas resnično zanima akademska kariera in ste konstantno vpeti v delo fakultete in v stiku z akademskimi projekti.

b) Zagotovo da, če ste že od prej premožni (nimate finančnih problemov, imate bogate starše, ste zadeli na loteriji, ste dobili dediščino itd.) in želite pridobiti naziv mag. ali dr. zaradi osebnega zadovoljstva in občutka večje večvrednosti, delati pa vam tako ali tako ni potrebno.

c) Morda da, če na tak način ohranite status študenta in lahko tako lažje nabirate delovne izkušnje z delom preko študentskega servisa.

d) V vseh ostalih primerih raje takoj ne. Raje si poiščite zaposlitev, dokončno ugotovite, katero delovno področje vas veseli in se šele po nekaj letih delovnih izkušenj vpišete na podiplomca, da pridobite manjkajoče znanje, ki ga potrebujete za gradnjo vaše želene kariere.

 

”Ali mi bo podiplomski študij koristil, da bom lažje dobil zaposlitev oz., da se bodo moje zaposlitvene možnosti izboljšale?”

Moj nasvet:

a) Da, če vas zanima akademska kariera.

b) Da, če boste opravljali podiplomski študij za kadrovski profil, ki ga delodajalci nenehno iščejo (npr. podpiplomski študiji iz strok, kjer poklicev primanjkuje glede na potrebo delodajalcev - naravoslovje, tehnika, zdravstvo itn.).

c) Da, če boste pridobili dodatna znanja, ki bodo dopolnila vaš niz veščin, ki ga potrebujete pri delu in boste tako vaše delo opravljali še bolj učinkovito. (Npr. če ste tehnični strokovnjak, ki mu primanjkuje managerskih veščin in jih želite dopolniti tako, da študirate podiplomski študij s področja managementa.)

d) Da, če bo pri vašem bodočem delodajalcu vladala velika konkurenca med zaposlenimi za napredovanje na delovnem mestu in lahko vsaka malenkost, tudi višja izobrazba, vpliva na to, da nadrejeni za napredovanje izbere vas. (Npr. zaposleni v bankah, zavarovalnicah, javnih podjetjih in zavodih.)

e) V vseh drugih primerih je koristnost podiplomskega študija vprašljiva oz. nejasna. Z magistrsko ali doktorsko izobrazbo boste predstavljali za delodajalce (še) dražjo delovno silo in če bo nekdo, ki ima zgolj diplomo, enako dober delavec kot vi, bo imel prednost pred vami, ker bo delodajalcu primerljivo cenejši. V tem primeru boste lahko temu delavcu konkurirali le tako, da boste z delodajalcem sklenili zaposlitveno pogodbo za nižjo stopnjo izobrazbe, kot jo imate. Koristi podiplomskega študija boste morda občutili šele kdaj pozneje, v prihodnosti.

 

(Damjan Palčič)

 

 

Si našel-a iskano informacijo?

X