Oblike življenjepisov

Oblike življenjepisov

 

Informacije, vezane na sposobnosti in izkušnje, so lahko predstavljene v kronološki (časovno kontinuirani) obliki, funkcijski obliki ali kombinaciji obeh. Vsaka od oblik ima določene prednosti za različne skupine iskalcev dela. V vašem primeru, ob predpostavki, da nimate veliko delovnih izkušenj, je bolj primerna funkcijska oblika življenjepisa.

 

Kronološka oblika življenjepisa

 

Kronološka oblika življenjepisa je bolj primerna za kandidate s številnimi preteklimi delovnimi izkušnjami; začne se s predstavitvijo zadnjega delovnega mesta. Poudarijo se delovni nazivi in delodajalci; odgovornosti in dosežki se podrobneje opišejo. Kronološka oblika življenjepisa je lahko berljiva in lepo prikazuje vzpon kariere. Primerna je za vse tiste, ki imajo jasno postavljene karierne cilje, njihovi zaposlitveni cilji sovpadajo s preteklimi delovnimi izkušnjami.

 

Kronološka vrsta življenjepisa je primerna, kadar:

• iščete zaposlitev na področju, na katerem ste že delali;

• vaše prejšnje zaposlitve nakazujejo karierni napredek;

• delate na področju, kjer so uporabljene tradicionalne metode iskanja zaposlitve (npr. šolstvo, vladne službe).

 

Primer življenjepisa – kronološki življenjepis iskalca prve zaposlitve:

 

Življenjepis – Jožica Račun

 

Bilančna 33, Tel.: 03/33 33 333, 033/33 33 33,

3000 Celje E-naslov: [email protected]

 

ZAPOSLITVENI CILJ: Postati odličen računovodja

 

IZOBRAZBA:

2002 – načrtujem september 2007 Ekonomska fakulteta v Ljubljani, univerzitetni program – smer računovodstvo in revizija, povprečna ocena 8,6. Glavna področja študijske smeri: Finančno računovodstvo, stroškovno računovodstvo, poslovodno računovodstvo, ekonomika podjetja.

1998–2002 Srednja ekonomska šola Celje

 

DELOVNE IZKUŠNJE:

Z deli prek študentskega servisa sem dobila naslednje izkušnje:

 

Čisti računi, d. o. o. (1. januar 2007 – še vedno) Referent v računovodstvu

• Asistiranje pri vodenju glavne knjige, asisitiranje pri izdelavi finančno-računovodskih poročil, asistiranje pri finančnem planiranju in analizah, obračun DDV, skrbnica določenih strank.

 

Marija Kovač s. p. (1. julij 2006–30. avgust 2006) Asistentka v računovodstvu

• Opravljena strokovna praksa, nato delo prek ŠS, izvajanje plačilnega prometa, obračun DDV, priprava kreditnih pogodb, vezava depozitov, obračun obresti.

 

XYZ d. o. o. (25. junij 2005–31. julij 2005) Referent v knjigovodstvu

• Fakturiranje, zapiranje knjižb, pisanje knjig prejetih in izdanih računov, izterjava dolžnikov prek telefona, priprava tožb, pisanje kompenzacij.

 

MOJE VEŠČINE IN ZNANJA:

• poznavanje SRS, Zakona o DDV in Zakona o dobičku pravnih oseb,

• poznavanje vseh računovodskih listin,

• dobre komunikacijske sposobnosti, poznavanje poslovne komunikacije,

• dobra organiziranost, tako upravljalna kot administrativna,

• delo z računalnikom (obvladam delo s preglednicami, delo z MS Office orodji, vključno z elektronsko pošto in internet brskalniki),

• smisel za številke, analitiko,

• vozniški izpit B-kategorije.

 

TUJI JEZIKI:

• Angleški jezik odlično berem, dobro govorim in pišem

• Nemški jezik odlično berem, dobro govorim in pišem

• Srbski, hrvaški jezik dobro berem, zadovoljivo govorim in pišem

 

MOJE OSREDNJE LASTNOSTI:

natančnost, odgovornost, organiziranost, marljivost, izredna smisel za številke, smisel za delo v skupini, hitra učljivost.

 

DODATNA IZOBRAŽEVANJA:

2007 tečaj dvostavnega knjigovodstva

2006 nadaljevalni računalniški tečaj iz MS Office orodij

2005 tečaj poslovne angleščine: stopnja upper-intermediate.

 

PROSTI ČAS:

Preživljanje časa s fantom, tek, aerobika, branje leposlovne literature.

 

Funkcijska oblika življenjepisa

 

Pri funkcijski vrsti življenjepisa se spretnosti in dosežki razvijajo skozi delo, poudarijo se akademske in predstavniške izkušnje. Poudarite veščine in sposobnosti, zakrijete pa primanjkljaj delovnih izkušenj ali morebitne vrzeli v zaposlitveni karieri.

 

Funkcijska predstavitev je primerna, ko:

• poudarjate veščine, ki niso bile uporabljene pri zadnjih delovnih izkušnjah;

• poudarjate veščine in dosežke, ne pa svoje zaposlitvene preteklosti;

• želite spremeniti tok svoje kariere;

• se ponovno vključujete na trg dela kot iskalec;

• tržite veščine in izkušnje, pridobljene na tečajih in/ali med prostovoljnim delom;

• v preteklosti rast vaše kariere ni bila nepretrgana in rastoča;

• imate vrsto delovnih izkušenj na vsebinsko različnih področjih;

• je bilo vaše delo honorarne, svetovalne ali začasne narave.

 

Primer življenjepisa – funkcijski življenjepis iskalca prve zaposlitve:

 

Franc Izvajalec

 

Odmevna pot 7 t: 07/7337 737

8000 Novo mesto e-naslov: [email protected]

 

Uspešen tržnik storitev

Iščem pozicijo v podjetju, ki potrebuje osebo z odličnimi organizacijskimi in prodajnimi sposobnostmi ter s poznavanjem trga in prodaje izobraževanj. Izkušen v javnem nastopanju pred potencialnimi strankami, uspešen vodja timov, motiviran za prodajo.

 

DELOVNE IZKUŠNJE

 

Trženje: prodajni zastopnik za izobraževalno literaturo v podjetju Poučna knjiga, d. d.. Delo vključuje telefonsko in terensko trženje. Po domovih izvajam predstavitve izobraževalnih uspešnic manjšim skupinam ljudi. Pripravil sem novo prodajno strategijo, ki je za pet odstotkov povečala prodajo podjetja. Nagrajen sem bil za drugega najboljšega prodajalca v podjetju.

 

Vodenje: predsednik Študentskega sveta Filozofske fakultete, nadziral in koordiniral delo Študentskega sveta FF. Vodil sem sestanke in organiziral številne projekte za študente (izobraževalne tečaje, potopisna predavanja, športne prireditve, sejme rabljenih knjig in študentske plese). Pri skoraj vseh organiziranih dogodkih sem opravil uvodni nagovor občinstvu.

 

Poučevanje: Poučeval sem tečaj Izzivi in skrivnosti poučevanja, ki je trajal tri mesece in na katerem je prisostvovalo 30 študentov. Med predavanji sem predstavil vse vidike učinkovitega poučevanja in pomen motiviranosti za učenje. Tečajnike sem spodbujal k poglobljeni diskusiji in izmenjavi mnenj. Gradiva za seminar sem pripravil v tiskani in Powerpoint obliki. Med časom študija sem osnovnošolce in srednješolce tudi poučeval angleški jezik.

 

Pisanje: V študentskem glasilu Filozofske fakultete sem objavil 25 člankov in prispevkov tako v slovenskem kot v angleškem jeziku. V podjetju Poučna knjiga pripravljal prodajna pisma z do šestodstotno uspešnostjo (realizirane prodaje).

 

MOJE OSREDNJE LASTNOSTI

Samoiniciativnost, organiziranost, samozavestnost, komunikativnost, odgovornost, vodstvene sposobnosti, sposobnosti javnega nastopa, retorične sposobnosti.

 

PREGLED DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH ŠTUDENTSKIH DEL

09/06 – še traja prodajni zastopnik, Poučna knjiga, d. d., LJ

 

IZOBRAZBA

09/2002 – zaključek Filozofska fakulteta, smer andragogika,

predvidoma 09/2007 Univerza v Ljubljani, univ. dipl. andragog

 

DRUGA ZNANJA

Angleški jezik odlično berem, govorim in pišem

Nemški jezik odlično berem, dobro govorim in pišem

Delo z računalnikom obvladam (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Explorer, Firefox)

Vozniški izpit B-kategorije.

 

DODATNA IZOBRAŽEVANJA

2007 Tečaj Učinkovita organizacija projektov

2006 Računalniški tečaj za pridobitev certifikata ECDL

2005 Seminar Moderni tržni pristopi

2003 Tečaj retorike

2003 Nadaljevalni izpopolnjevalni tečaj nemškega jezika

 

(Damjan Palčič)

 

 

Si našel-a iskano informacijo?

X