E-izobraževanje

 

E-IZOBRAŽEVANJE

 

Kako izbrati pravo e-izobraževanje?

 

Prežetost sodobne družbe z IKT (informacijsko komunikacijsko tehnologijo) narekuje razvoj na mnogih področjih, tudi v izobraževanju. E-izobraževanje se kot posledica tega razvoja vedno bolj uveljavlja tako pri formalnem kot neformalnem izobraževanju.

 

Melita Sedmak

 

Hitrost razvoja in pogosta napačna uporaba izrazoslovja s področja e-izobraževanja prinašata tudi zmedo in negotovost pri izbiri tovrstnega izobraževanja in le dobro poznavanje vseh možnosti omogoča pravo izbiro.

 

Ali se kakovost e-tečaja lahko primerja s klasičnim tečajem?

Slabo poznavanje e-izobraževanja včasih privede do očitka, da so posamezniki v tem procesu pridobivanja znanja prepuščeni sami sebi. Vendar voden e-tečaj, kjer udeležence med izobraževanjem vodi tutor, za vsebinska vprašanja pa je na voljo mentor, te očitke uspešno zavrača. Z vodenim e-izobraževanjem sta zagotovljeni motiviranost udeležencev in visoka raven usvojenega znanja, kar omogoča primerljivost e-izobraževanja s klasično obliko. Pomembno je le, da zagotovimo pravilen potek e-tečaja, organizacijo in vodenje izobraževanja prepustimo usposobljenim kadrom ter uporabimo odlična e-gradiva in dobro učno tehnologijo.

 

Le s pravim postopkom bomo zares izkoristili priložnosti in se izognili oviram.

Kakovost izvedbe vodenega e-tečaja je odvisna od skrbnega načrtovanja dejavnosti, med katere zagotovo spadajo naslednje:

1.     oblikovanje ciljev in pričakovanj,

2.     organizacija e-tečaja,

3.     ozaveščanje in obveščanje udeležencev,

4.     izvedba z mentorji in tutorji,

5.     evalvacija,

6.     poročila in načrti za naprej.

Z opredelitvijo ciljev pred e-tečajem poskrbimo za jasne smernice, pričakovanja pa nam omogočajo oceno uspešnosti po koncu izvedbe. Dobra organizacija dejavnosti, vključitev pravih oseb v izobraževanje in smiselna dodelitev vlog bistveno prispevajo k odličnosti. Učinek e-tečaja lahko občutno povečamo tudi z ozaveščanjem udeležencev o tej obliki izobraževanja. Za tekoč potek izobraževanja, maksimiranje učinkovitosti, motiviranje udeležencev in reševanje vsebinskih težav skrbijo strokovno usposobljeni mentorji in tutorji. Med e-tečajem poteka sprotno preverjanje znanja, kakovosten zaključek pa vsebuje tudi končno poročilo o izobraževanju.

 

Skrivnost uspeha je v usposobljenih kadrih in podpori e-izobraževanja.

Le z usposobljenimi kadri bo vodeni e-tečaj tudi v praksi potekal tako, kot smo si predhodno zamislili. Organizacijske sposobnosti, specifična znanja s področja e-izobraževanja, odličnost v komuniciranju, didaktične in komunikacijske sposobnosti so ključne lastnosti oseb, ki skrbijo za kakovostno izvedbo vodenega e-tečaja. Udeleženci si želijo stalne podpore, ki jo pravo e-izobraževanje vsekakor omogoča.

 

Odlična e-gradiva so osnova kakovostnega e-tečaja.

Še tako dobra izvedba pa ostane brez pravega učinka e-izobraževanja, če vsebina ni ustrezna. Kakovostna e-vsebina se seveda precej razlikuje od vsebine kakovostnega klasičnega tečaja. Pri klasičnem izobraževanju ima namreč zelo velik vpliv na kakovost predavatelj, pri e-tečaju pa je vsebina tista, ki pritegne udeležence. Odlična e-vsebina učinkuje s svojo jedrnatostjo, je ustrezno didaktično podprta, vključuje možnost sprotnega preverjanja znanja, multimedijske in interaktivne elemente ter dodatne učne pripomočke, ki naredijo učenje pestro in zabavno. Kakovostno e-gradivo omogoča tudi komunikacijo z mentorjem, tutorjem in drugimi udeleženci.

 

Kaj pa tehnologija – naj bo zmogljiva ali preprosta za uporabo?

Izberimo tehnologijo, ki je hkrati zmogljiva in preprosta! Optimalen učinek bomo dosegli le z dobro tehnologijo, ki omogoča preprosto urejanje in upravljanje z učnimi vsebinami ter učinkovito učenje. Možnost uvoza dela vsebine iz drugih virov, preprosto dodajanje slik, tabel in filmov, priprava različnih vrst vprašanj in preizkusov so le nekatere lastnosti dobre tehnologije. Tudi možnost različnih vrst komuniciranja v procesu e-izobraževanja in izdelava končnega poročila, na podlagi katerega menedžment lahko upraviči naložbo, sta zelo odvisni od tehnologije v ozadju.

 

Pasti in priložnosti

Ob slabem poznavanju pravega e-izobraževanja lahko kakovost njegove izvedbe ogrozijo nekatere nevarnosti:

•     slaba vsebina: zgolj prenos vsebine iz klasičnega gradiva v e-obliko pomeni ustvarjanje nizkokakovostne e-vsebine brez multimedijskih elementov (shovelware),

•     nestvarna pričakovanja,

•     tehnološke ovire,

•     premalo podpore vodstva.

Uspeh e-izobraževanja je toliko večji, če poznamo tudi priložnosti, ki se ponujajo, in jih znamo dobro izkoristiti. Med priložnosti, ki odpirajo vrata napredku, spadajo:

•     kombinirano izobraževanje (blended learning) kot možna alternativa,

•     prežetost našega bivanja z IT, ki se nezadržno povečuje,

•     prihod nove generacije, ki zahteva drugačen dostop do znanja (t. i. »nekstersi«).

Izbira pravega e-izobraževanja vsekakor ni preprosta, saj zahteva dobro poznavanje tematike, predvsem pa zavedanje priložnosti, ki jih kakovostno e-izobraževanje lahko ponudi. Prihodnost je tu, zato korak naprej v sprejemanju novih razsežnosti izobraževanja kmalu ne bo več simbol naprednosti, temveč nuja za vzdrževanje tempa s tekmeci.

 

 

Si našel-a iskano informacijo?

X