Vprašanja o dohodnini

Dohodnina

Katere olajšave lahko uveljavljam?

Splošna olajšava znaša 3.302,70 €.

Prizna se vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

To pomeni, da splošno olajšavo izgubiš, če te starši v svoji napovedi uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana vseh 12 mesecev.

Če te starši uveljavljajo kot vzdrževanega člana samo del leta, ti pripada sorazmeren del splošne olajšave.

Dodatna splošna olajšava

 • znaša 3.217,12 € za skupne obdavčljive prihodke do višine 10.866,37 oziroma 1.115,94 € za skupne obdavčljive prihodke nad 10.866,37 do 12.570,89 €.

To pomeni, da lahko študent ali dijak uveljavlja dodatno splošno olajšavo pod dvema pogojema:

 • če drug rezident (starši) za študenta oz. dijaka ne uveljavlja splošne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.
 • če je znesek obdavčljivih prihodkov nižji od 10.866,37 €, ali če je med 10.866,37 do 12.570,89 €.

Posebna osebna olajšava znaša 2.477,03 €.

Prizna se rezidentu, ki se izobražuje in dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje del dijakom in študentom. Izpolnjena morata biti dva pogoja:

 • status študenta ali dijaka,
 • starost do 26 let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

V primeru enovitega magistrskega študija se posebna osebna olajšava prizna študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dobo največ 6 let.

Posebna osebna olajšava ni priznana nerezidentom.

Posebna osebna olajšava je priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuješ pogoje zanjo, kar pomeni, da se študentu, ki tekom leta dopolni 26 let, ne odvaja akontacija dohodnine do konca koledarskega leta.

Kaj dijaki in študenti poleg olajšav še lahko uveljavljajo v dohodninski napovedi?

 • Normirane stroške
  So stroški, ki jih ni potrebno dokazovati. Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava v višini 10 % in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno osebno olajšavo). Poleg normiranih stroškov lahko dijak ali študent uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve.
 • Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  Dijaki in študenti plačujejo od bruto zaslužka na napotnici prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5%.
 • Dejanske stroške prevoza in nočitve tako, da se do 5.2 pošlje zahtevek (ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad, kjer ima davčni zavezanec prebivališče -Seznam uradov). Dejanski stroški se lahko uveljavljajo tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Kaj pomeni, da lahko v uveljavljam dejanske stroške prevoza in nočitve?

Študenti in dijaki lahko uveljavljate dejanske stroške prevoza in nočitve tako, da do 5.2. pošljete zahtevek (ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad, kjer ima davčni zavezanec prebivališče -Seznam uradov). Dejanske stroške lahko uveljavljaš tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

PRIMER:
Študent Janez opravlja delo prek e-Študentskega servisa in delodajalec ga je poslal na službeno pot (z lastnim avtomobilom). Janezu delodajalec potne stroške povrne skupaj z zaslužkom.
Janez lahko uveljavlja dejanske stroške, ki jih je imel s » službeno potjo« in si zniža svojo letno davčno osnovo. To pomeni, da Janezu ne bo treba čakati na prejem informativnega izračuna dohodnine in sestavljati ugovora, s katerim bi lahko pridobil povrnjene stroške.

Koliko lahko zaslužim, da mi servis ne odvede dohodnine?

Za posamezna nakazila, enaka ali manjša od 400 € bruto, se akontacija dohodnine ne odvede. Če je nakazilo višje, pa servis od tvojega zaslužka odvede Davčni upravi 22,5 % akontacije dohodnine. To akontacijo lahko dobiš, pod pogoji iz Zakona o dohodnini, delno ali v celoti povrnjeno. Meja oz. znesek 400 € bruto se ne nanaša na napotnico, ampak na posamezni dohodek - nakazilo. Vračilo akontacije je možno samo za rezidente Slovenije, prav tako zaslužek 400 € bruto brez akontacije dohodnine.

Kaj je dohodnina?

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Upoštevani so vsi obdavčljivi dohodki v koledarskem letu.

Kaj vse šteje v obdavčljive dohodke?

V obdavčljive dohodke štejejo vsi dohodki, ki z zakonom izrecno niso oproščeni oz. izvzeti. Za študenta ali dijaka so obdavčljivi dohodki sledeči: dohodek za opravljeno začasno in občasno delo preko napotnic, dohodki iz premoženjskih pravic (avtorski honorar ...), dobiček iz kapitala, katastrski dohodek, dohodki iz premoženja (dividende, obresti, najemnine), pokojnina po starših, različne nagrade. Posebna osebna olajšava velja le za dohodke od študentskega servisa, ne pa tudi za ostale dohodke (avtorski honorar, katastrski dohodek, dohodek iz premoženja, pokojnina po starših, različne nagrade).

Ali štipendija šteje med obdavčljive dohodke?

Štipendije in drugi prejemki učencev dijakov in študentov iz proračuna ali sklada, ki je financiran iz proračuna (razen kadrovskih štipendij v višini nad minimalno plačo v RS) in prejemki v obliki regresiranja oziroma subvencioniranja študentske prehrane in mesečnih vozovnic niso obdavčljivi.

Ali bodo dijaki in študentje akontacijo po oddaji dohodninske napovedi dobili povrnjeno?

Med letom plačana akontacija dohodnine se obračuna in če je bila previsoka, jo zavezanec dobi povrnjeno. Predvidoma bo 96 % vseh dijakov in študentov dobilo celotno med letom plačano akontacijo povrnjeno.

Ali morajo dijaki in študenti oddajati dohodninsko napoved?

Vsi študenti/dijaki, ne glede na višino zaslužka, dobijo informativni izračun dohodnine po pošti na dom.

V primeru, da ti je bila med letom odvedena akontacija dohodnine, tvoji bruto dohodki med letom pa ne presegajo olajšav, ki ti pripadajo, ti je akontacija vrnjena avtomatično in ti ni treba oddajati vloge za vrnitev.

Napovedi ti torej ni treba oddajati, saj je postopek v celoti avtomatiziran.

Ali je ceneje delati prek avtorskega honorarja ali študentskega servisa?

Novi Zakon o dohodnini predvideva velike razlike tudi pri obdavčenju na področju avtorskega honorarja, zato je še vedno najugodnejše delo prek študentskega servisa.

Kakšna je omejitev zaslužka prek študentskega servisa?

Tvoj zaslužek prek študentskega servisa ni omejen, saj je bil z noveliranjem Zakona o dohodnini ukinjen zgornji cenzus. Za uveljavitev posebne osebne olajšave sta od 1. 1. 2007 naprej samo dva pogoja: status in starost. To pomeni, da lahko zaslužiš, kolikor želiš, le da boš pri višjem zaslužku moral/a plačati dohodnino.


Ali jo boš plačal/a ali ne, si lahko zelo preprosto izračunaš. Od zaslužka odšteješ 10 % normiranih stroškov, 15,5 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter znesek pripadajočih olajšav (splošna/posebna osebna olajšava). Tako dobiš neto davčno osnovo, ki je osnova za dokončno obdavčitev. Če je osnova nižja od 8.021,34 €, boš obdavčen/a po 16 % dohodninski lestvici.

Ali lahko starejši od 26 let delajo prek študentskega servisa?

Meja 26 let ne pomeni, da nekdo ne sme več delati preko študentskega servisa (izjema so "izredni dijaki"). Po tej starosti samo izgubiš dohodninsko olajšavo (posebna osebna olajšava) v višini 2.477,03 €.

Od vsakega nakazila na napotnico pa se odvede tudi 25 % akontacija dohodnine, ne glede na znesek nakazila (izjema so zaslužki do 107,30 € bruto).

Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odšteje avtomatično olajšavo normirani stroški v višini 10 % od zaslužka.

Dijak ali študent še vedno lahko dela, če le ima status dijaka oz. študenta. Zadnji stavek 113. člena (ZDOH-2) pravi, da je meja 26 let lahko tudi višja. Če se nekdo vpiše na fakulteto pred 26 letom, se upošteva rok 6 let od datuma vpisa na dodiplomski študij oz. 4 leta od datuma vpisa na podiplomski študij. Izredni dijaki (udeleženci izobraževanja odraslih) lahko delajo do 26 leta.

Ali je možno plačilo odmerjene dohodnine v obrokih?

Plačilo v obrokih je možno, odobri pa ga davčni organ na tvoj predlog.

Si našel-a iskano informacijo?

X