Tečaj varstva pri delu

Vsi delavci, ne glede na to, kakšna je pravna podlaga njihovega dela, morajo biti po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu teoretično in praktično poučeni z varnostjo in zdravjem pri delu. V skladu z oceno tveganja za posamezno delovno mesto, je treba študentu oziroma dijaku zagotoviti vsa zaščitna sredstva (npr. delovno obleko, rokavice, glušnike) za varno opravljanje del.

Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu je sestavljeno iz dveh delov:

  • Teoretični del se lahko opravlja tudi izven delovnega mesta, vendar ga mora izvajati za to pooblaščena oseba (varnostni inženir v podjetju oziroma strokovni delavec ali pogodbeni izvajalec).

  • Praktični del usposabljanja mora biti prilagojen posebnostim delovnega mesta, zato se izvaja izključno na delovnem mestu. Potek praktičnega dela pripravi varnostni inženir/strokovni delavec v podjetju ali pogodbeni izvajalec.

Tečaj iz varstva pri delu bo izvajalec izvedel ponovno v mesecu aprilu 2017 v Hostlu Celica v Ljubljani.  

O točnem datumu in uri boste obveščeni po elektronski pošti.

Tečaje izvaja podjetje RE-AL VARSTVO.

Cena: 12 €

Prijave so možne v vseh naših poslovalnicah.

Ob prijavi potrebujemo: ime in priimek dijaka ali študenta, davčno številko in telefon.

Si našel-a iskano informacijo?

X