Moja dela

Če želiš, da te o ponudbi prostih del obveščamo, izpolni v e-poslovalnici prijavo Moja dela.

Vpis Moja dela ti omogoča, da se ti ob ponovnem vstopu v e-poslovalnico prikazujejo le tista dela, ki ustrezajo tvojim znanjem, izkušnjam in sposobnostim.

Dela lahko prejemaš tudi na e-mail ali SMS. Glede na to, da dnevno ponujamo zelo veliko ponudbo prostih del, ti prijava Moja dela zoži iskanje na tista dela, ki te resnično zanimajo.

Z vnosom podatkov v prijavo Moja dela nam omogočiš, da te že, ko si že dijak ali študent obvestimo o zate primernih delih.

Ne pozabi!

Po načelu »vsako delo šteje« se opravljanje dela preko študentske napotnice šteje v delovno dobo. Tako boš delovne izkušnje tudi lažje izkazoval/a pri iskanju redne zaposlitve.​

Si našel-a iskano informacijo?

X